Pirmā palīdzība Jaunumi

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (turpmāk – Dienests) informē, ka pirmās palīdzības sniegšanas apmācīttiesīgo fizisko un juridisko personu atbilstības novērtēšanas komisija sēde pirmās palīdzības pasniedzēju stažieru (turpmāk – pasniedzējs stažieris) eksāmena pieņemšanai plānota 2024. gada 26. aprīlī.

Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumu Nr. 557 „Noteikumi par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā” 27. punktā noteikto pasniedzējs stažieris Dienestā iesniedz:

  1. pirmās palīdzības pasniedzēju apmācības kursa beigšanas apliecības kopiju, ja kopš pirmās palīdzības pasniedzēju apmācības kursa beigšanas ir pagājuši vairāk nekā 5 gadi vai tas ir apgūts ārvalstīs;
  2. dzīvesgaitas aprakstu (CV);
  3. pārskatu par nostrādātām 90 apmācību stundām instruktora palīgu vai instruktora vadībā;
  4. izglītības apliecinoša dokumenta kopiju.

Eksāmena teorētiskā, praktisko iemaņu un apmācības prasmju pārbaudes jautājumi izstrādāti saskaņā ar aktuālajām pirmās palīdzības apmācības programmas vadlīnijām un algoritmiem. Visas eksāmena daļas pasniedzējs stažieris kārto vienā dienā.

  • Eksāmena norises vieta: Dienesta konferenču zālē, Laktas iela 8, Rīga
  • Eksāmena sākums: plkst. 9.00.
  • Ierašanās laiks: 15 minūtes pirms eksāmena sākuma.

Konsultācija plānota 2024. gada 24.aprīlī (plkst. 14.00 – 17.00) Dienesta konferenču zālē (lūdzam informēt par savu vēlmi apmeklēt konsultāciju, rakstot uz e-pastu taisia.tikhonovich@nmpd.gov.lv).

Jautājumu gadījumā, lūdzam sazināties ar Pirmās palīdzības apmācības sistēmas organizēšanas nodaļu, rakstot uz e-pastu ppregistracija@nmpd.gov.lv vai zvanot pa tālruni 67337081.

Taisia Tikhonovich

Galvenā speciāliste - tiesību piešķiršana juridiskām un fiziskām personām nodarboties ar apmācību pirmās palīdzības sniegšanā, kursu un semināru organizēšana
taisia.tikhonovich [at] nmpd.gov.lv