Cena
1 diena-43,71; 2 dienas-123,72
Izpildes termiņš darba dienās
Mēneša laikā no pasākuma norises izsludināšanas dienas
Saņēmējs
Fiziska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Kvalifikācijas celšanas semināri

Darba laiks:

  • Pirmdiena 8.30 - 17.00
  • Otrdiena 8.30 - 17.00
  • Trešdiena 8.30 - 17.00
  • Ceturtdiena 8.30 - 17.00
  • Piektdiena 8.30 - 17.00
  • Sestdiena Slēgts
  • Svētdiena Slēgts

Lai sertificēts pirmās palīdzības pasniedzējs varētu pagarināt pasniedzēja sertifikāta derīguma termiņu (resertificēties), saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 14.augusta noteikumu Nr.557  “Noteikumi par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā”  33. punktā noteikto, atkārtotai tiesību piešķiršanai jāiesniedz kvalifikācijas paaugstināšanu apliecinoši dokumenti par zināšanu un prasmju apguvi vai pilnveidi pirmās palīdzības sniegšanā pēdējo piecu gadu laikā (ne mazāk kā astoņi kredītpunkti gadā).

NMPD iespēju robežās katru gadu piedāvā kvalifikācijas celšanas seminārus par pirmās palīdzības pasniedzējiem aktuālām tēmām. Dalībai seminārā iespējams pieteikties aizpildot iesniegumu (skatīt veidlapu zemāk).

Saņemt pakalpojumu