Statuss:
Noslēdzies
Interreg logo

Programmas „Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. – 2020.gadam” ietvaros Latvijas un Lietuvas valsts glābšanas dienesti un neatliekamās medicīniskās palīdzības sniedzēji savstarpējas sadarbības veicināšanai īstenos sadarbības projektu starp NMP dienesta struktūrvienību - Latgales reģionālo centru (vadošais partneris), Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu Latgales reģionālo brigādi, Utenas apriņķa Ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un Utenas primārās veselības aprūpes centru (Lietuva).

Projekta numurs un nosaukums: Nr. LLI-213 "Sadarbība, kapacitātes stiprināšana un kopīga risku mazināšana Latvijas un Lietuvas medicīnas un glābšanas personālam ēku sagruvumu gadījumā" (angļu val. - "Interaction, capacities strengthening and joint risk mitigation of Latvian and Lithuanian medical and rescuers crews during liquidation of collapsed buildings (ResCo)"). 

Projekta mērķis: stiprināt Latvijas un Lietuvas pierobežas zonā strādājošo dienestu sadarbību un efektivitāti palīdzības sniegšanai iedzīvotājiem ēku sagruvuma gadījumos, kā arī veicināt sabiedrības informētību par drošu rīcību ārkārtas situācijās.

Projekta termiņš ir 2017. gada 1. aprīlis - 2019. gada 31. marts.

Kopējais projekta finansējums: 556 970, 47 EUR, t.sk, ERAF finansējums 85% (473 424,89 EUR), līdzfinansējums 15% (83 545,58 EUR).

Vairāk par programmumājaslapā un oficiālā Eiropas Savienības mājaslapa

 

Projekta laikā paredzētās galvenās aktivitātes ir:

  • kopīgu praktisko mācību organizēšana iesaistītajiem dienestiem, izspēlējot simulētu ārkārtas situāciju ar ēkas sagruvumu pierobežas teritorijā, ar vairākiem cietušajiem;
  • informatīvo materiālu izveide sabiedrības izglītošanai par dzīvībai un veselībai drošu rīcību;
  • kopīgu rekomendāciju izstrāde operatīvo dienestu efektīvai sadarbībai ārkārtas situācijās ar ēku sagruvumiem pierobežu teritorijā;
  • mācību filmas izveide, kas pielietota Latvijas un Lietuvas dienestu darbinieku apmācībās;
  • projekta ietvaros tiks iegādātas arī atsevišķas tehnikas vienības un aprīkojums dienestu Latgales un Utenas apriņķa reģionālajām struktūrvienībām, kas stiprinās to spēju reaģēt gan ikdienā, gan ārkārtas situācijās.

 

Noslēdzoties projektam, plānots, ka tiks:

  • spēcināta projektā iesaistīto dienestu kapacitāte, uzlabojot materiāli tehnisko nodrošinājumu;
  • izspēlēta glābšanas darbu simulācija ārkārtas situācijās ar ēkas sagruvumiem pierobežas teritorijā, atpazīti trūkumi, sniegti secinājumi, uzrakstītas rekomendācijas;
  • izstrādāti video materiāli abu valstu dienestu darbinieku trupmākai apmācībai par pareizu un drošu rīcību ēku sabrukšanas gadījumos ar vairākiem cietušajiem;
  • radīta izpratne Latgales reģiona un Utenas apriņķa bērnudārza vecuma bērniem, viņu vecākiem un skolotājiem par pareizu rīcību ārkārtas situācijās.

 

Par programmu “Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. – 2020.gadam”:

Eiropas Reģionālās attīstības fonds finansē „Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. – 2020.gadam” atbalsta pārrobežu sadarbības projektus starp Lietuvas un Latvijas partneriem programmas teritorijā (Kurzeme, Zemgale un Latgale Latvijā un Klaipeda, Telsiai, Siauliai, Panevezys, Utena un Kaunas apgabali Lietuvā).

Interreg Latvijas – Lietuvas programmas 2014. – 2020.gadam mērķis ir sekmēt programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam.

 

Papildu informācija par projekta gaitu (publicitātes materiāli):

 

2017. gada 27. aprīlī, plkst. 11:00 Daugavpilī  atklāja NMP dienesta, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Utenas apriņķa Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (Lietuva) un Utenas apriņķa Primārās veselības aprūpes centra (Lietuva) sadarbības projektu - “Sadarbība, kapacitātes stiprināšana un kopīga risku mazināšana Latvijas un Lietuvas medicīnas un glābšanas personālam ēku sagruvumu gadījumā”, ko plānots realizēt līdz 2019. gada 31. martam. Projekta atklāšanas pasākumā tikās visu iesaistīto dienestu vadības un reģionālo struktūrvienību pārstāvji.

Pēc atklāšanas pasākuma notika arī pirmā darba grupas tikšanās, lai pārrunātu un vienotos par pirmajiem soļiem projekta realizācijā.

 

2017. gada 5. oktobrī projekta sadarbības partneri piedalījās pirmajā darba grupas sanāksmē Daugavpilī. Sanāksmes sākumā sadarbības partneri pulcējās un apskatīja teritoriju, kurā norisināsies projekta ietvaros īstenotās kompleksās mācības “Ēkas sabrukuma gadījums ar vairākiem cietušiem”. Vēlāk tikšanās laikā tika apspriests gan mācību plāns, gan prevencijas darbi, gan arī citi projektam aktuāli jautājumi.

 

2018. gada 25. janvārī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests Iekšlietu ministrijas telpās organizēja semināru dalībniekiem no Latvijas un Lietuvas glābšanas un neatliekamās medicīnas dienestiem projekta “Sadarbība, kapacitātes stiprināšana un kopīga risku mazināšana Latvijas un Lietuvas medicīnas glābšanas personālam ēku sagruvumu gadījumā” (ResCo) ietvaros, ar mērķi pilnveidot dienestu darbinieku komunikācijas prasmes, strādājot ar dažāda vecuma auditorijām.

Seminārā par labākajiem paņēmieniem komunikācijā ar publiku uzstājās divi komunikācijas jomas eksperti – “LatconsuL” pasniedzējs un Rīgas Stradiņa universitātes “Politika un politiskā komunikācija” studiju programmas vadītājs Mārtiņš Daugulis un Rīgas Tehniskās universitātes Humanitārā institūta direktors, asociētais profesors Dr.sc.pol. Alvars Baldiņš. Semināra laikā dalībnieki iepazinās ar noderīgu informāciju par bērnu un viņu uztveri – par pareizu mācīšanas metožu pielietošanu saskarsmē ar dažāda vecuma bērniem un jauniešiem, kā arī papildināja prasmes publiskajā runā – kā runāt pārliecinoši, ko ņemt vērā prezentācijas laikā un no kā izvairīties, lai uzstāšanās būtu izdevusies. Šīs zināšanas noderēs dienestu pārstāvjiem, dodoties uz izglītības iestādēm pie dažāda vecuma bērniem.

Viens no projekta ResCo mērķiem ir izglītot sabiedrību par drošu rīcību ārkārtas situācijās, konkrēti, ēku sagruvumu gadījumā. Plānots, ka ar izglītojošām vizītēm glābēji un mediķi, apmeklēs pirmsskolas izglītības iestādes Daugavpils (25 bērnudārzi) un Utenas (20 bērnudārzi) reģionos. Pārstāvji pirmsskolas vecuma bērniem, viņu vecākiem un audzinātājiem stāstīs par pareizo rīcību ārkārtas situācijā, ja noticis ēkas nogruvums.

 

No 2018. gada  4. aprīļa līdz 10. maijam Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests kopā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu uzsāk Daugavpils pirmsskolas izglītības iestāžu bērnu un audzinātāju informēšanu par pareizu rīcību ārkārtas situācijās projekta “Sadarbība, kapacitātes stiprināšana un kopīga risku mazināšana Latvijas un Lietuvas medicīnas glābšanas personālam ēku sagruvumu gadījumā” (ResCo) ietvaros.

Abi dienesti kopīgi viesojās 26 Daugavpils pirmsskolas izglītības iestādēs. Vienlaicīgi arī projekta Lietuvas partneri - Utenas apriņķa Ugunsdzēsības un glābšanas dienests un Utenas apriņķa Primārās veselības aprūpes centrs, apmeklēja 20 pirmsskolas izglītības iestādes Utenas reģionā.

Pirmsskolas izglītības iestādēs dienestu pārstāvji – mediķi un glābēji stāstīja un atgādināja par pareizu rīcību ārkārtas situācijās. Šo vizīšu laikā pārstāvji bērniem stāstīja, ko darīt, ja pats vai kāds draugs, kaimiņš, brālis vai māsa ir nonākuši nelaimē un pēc vizītes VUGD talismans - ugunsdzēsējs glābējs Guntiņš bērniem izdalīja izglītojošas krāsojamās grāmatas, ar kuru palīdzību viņi mājās varēs aplūkot situācijas, kad jāzvana 112 un kā jārīkojas ārkārtas gadījumos. Savukārt audzinātājiem dienestu pārstāvji atgādināja par drošības pasākumiem, piemēram, kā rīkoties evakuācijas gadījumā un kā nepieciešamības gadījumā sniegt pirmo palīdzību, kamēr mediķi vēl ir ceļā.

 

No 2018. gada 21. līdz 23. augustam Daugavpils novada Kalkūnes pagastā, Kalkūnes ielā 22, norisinājās Latvijas un Lietuvas operatīvo dienestu lauka mācības. Tajās dienestu darbinieki pilnveidoja savas prasmes un savstarpējo sadarbību ēku sagrūšanas gadījumos. Mācībās piedalījās ap 100 dalībnieku no abām valstīm.

Praktiskajās mācībās, atbilstoši scenārijam, norobežotā apmācību teritorijā tika imitēts ēkas sagruvums ar vairākiem cietušajiem. Organizatori un dalībnieki - Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Utenas apriņķa Ugunsdzēsības un glābšanas dienests (Lietuva) un Utenas apriņķa Primārās veselības aprūpes centrs (Lietuva) pārbaudīs savstarpējo sadarbību un spēju operatīvi palīdzēt cietušajiem. Mācībās tika filmēts un vēlāk veidots mācību videomateriāls, lai pilnveidotu visu dienestu darbinieku zināšanas, kā rīkoties ēku nogruvumu gadījumos.

Mācību pirmajā dienā norisinājās teorētiskās apmācības, kurās tika veikta instruktāža abu valstu glābšanas dienestu darbiniekiem par pareizu rīcību ārkārtas situācijās, tostarp ēku sagrūšanas gadījumos, ar daudz cietušajiem.

Mācību otrajā dienā, 22. augustā, no plkst. 10:00 šīs zināšanas tika pielietotas praktiskās apmācībās, kur atbilstoši scenārijam norobežotā apmācību teritorijā tika imitēts ēkas sagruvums ar vairākiem cietušajiem ar dažādām traumām. NMPD uzdevums sadarbībā ar Utenas apriņķa Primārās veselības aprūpes centru bija nodrošināt neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu cietušajiem negadījuma vietā, savukārt VUGD glābēji sadarbībā ar Utenas apriņķa Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbiniekiem veica glābšanas darbus.

Noslēdzoties mācību procesam, mācību trešajā dienā neatkarīgs eksperts analīzēja paveikto un vērtēja, kāda ir savstarpējā sadarbība starp Lietuvas un Latvijas glābšanas dienestiem, un kā to pilnveidot nākotnē.

 

2018. gada 27. novembrī Utenas konferenču zālē “ABU” norisinājās projekta ResCo trešā darba grupas sanāksme, kurā tikās visu četru dienestu pārstāvji no Latvijas un Lietuvas.

Tikšanās laikā pārstāvjiem tika demonstrēti eksperta sniegtie secinājumi un rekomendācijas par dienestu lauku mācībām, kas norisinājās augustā. Tāpat projekta dalībnieki aplūkoja sagatavoto mācību video materiālu un vienojās par nepieciešamajiem precizējumiem un labojumiem, lai to padarītu pēc iespējas kvalitatīvāku.

 

2019. gada jūlijā pēc divu gadu ilga darba, noslēdzās Eiropas reģionālā attīstības fonda finansēts projekts “Sadarbība, kapacitātes stiprināšana un kopīga risku mazināšana Latvijas un Lietuvas medicīnas un glābšanas personālam ēku sagruvumu gadījumā” (ResCo).

Viens no nozīmīgākajiem pasākumiem projekta laikā bija 2018. gada augustā īstenotās abu valstu dienestu trīs dienu mācības Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā, imitējot ēkas sagruvumu ar daudz cietušajiem, kurās piedalījās aptuveni 100 mediķi un ugunsdzēsēji glābēji. Mācību procesam līdzi sekoja neatkarīgi eksperti, kuri pēcāk izstrādāja rekomendācijas starpvalstu un dienestu veiksmīgākai sadarbībai. Eksperti atzīmē, ka mācību dalībnieki ir guvuši neatsveramu pieredzi sadarbojoties ar glābšanas un medicīniskiem dienestiem no citas valsts, tomēr būtiski sadarbību sekmēt arī turpmāk - ir jārealizē regulāras teorētiskas un praktiskas apmācības, tostarp, iesaistot arī slimnīcas. No organizētajām lauka mācībām ir izveidota mācību filma, ko izmantot darbinieku apmācību procesā, lai pilnveidotu mediķu un glābēju prasmes, nodrošinot palīdzību cietušajiem.

Projekta ietvaros tika iegādātas arī atsevišķas tehnikas vienības un aprīkojums Latgales un Utenas apriņķa dienestu reģionālajām struktūrvienībām, kas stiprinās to spēju reaģēt ikdienā un ārkārtas situācijās. Piemēram, NMPD mediķu brigāžu rīcībā Daugavpilī nonāca medicīniskais aprīkojums - defibrilatori, ko izmanto gan sirdsdarbības atjaunošanai, gan dažādu cilvēka dzīvībai svarīgu rādītāju diagnostikai, plaušu mākslīgās ventilācijas ierīce, perfuzors un mācību manekeni. Savukārt VUGD un Lietuvas mediķi ieguva jaunus specializētos transportlīdzekļus.

Lai izvērtētu projekta gaitā paveikto un iepazīstinātu iesaistīto dienestu pārstāvjus ar sasniegtajiem rezultātiem un izveidoto mācību filmu, 2019. gada 17. jūlijā, plkst. 11:30, Rīgā viesnīcas “RIGA ISLANDE HOTEL” konferenču zālē norisinājās projekta noslēguma pasākums.