Specializētās medicīnas centrs

Specializēto medicīnisko palīdzību nodrošina Specializētās medicīnas centrs (SMC). Tas 24 stundas diennaktī nodrošina specializēto medicīnisko palīdzību slimnīcām visā Latvijā un sarežģītos gadījumos konsultē neatliekamas medicīniskās palīdzības brigādes, kuras atrodas izsaukumā pie smagas traumas guvuša vai kritiski slima pacienta.

Ja nepieciešamais medicīniskās palīdzības apjoms ārstniecības iestādē pārsniedz pieejamās medicīniskās palīdzības iespējas, slimnīcas vadītāja pilnvarota ārstniecības persona sazinās ar SMC speciālistiem, lai lūgtu ārstu atbalstu. Tie var būt gadījumi, kad pacientam, piemēram, ir smaga galvas trauma un spontāni intrakraniāli asins izplūdumi, mugurkaula trauma ar muguras smadzeņu bojājumiem, maģistrālo asinsvadu ievainojums vai akūts slēgums, traumatiskas amputācijas, kur iespējama replantācija, smags, komplicēts augšējo elpošanas ceļu nosprostojums u.c. traumu un saslimšanu gadījumos, kas noteikti MK noteikumos Nr. 555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība”. SMC speciālisti tiek piesaistīti arī situācijās, ja cietušais vai saslimušais atrodas veselībai un dzīvībai kritiskā stāvoklī, un tam nepieciešama konsultācija (konsīlijs), medicīniskā pārvešana vai medicīniskā evakuācija uz atbilstoša profila stacionāro ārstniecības iestādi Latvijas teritorijā ar gaisa transportu.

SMC Rīgā katru diennakti dežurē divas pieaugušo reanimācijas brigādes, viena bērnu reanimācijas brigāde un divas īpaši aprīkotas neonatologu brigādes. Savukārt dažādu specialitāšu ārsti, kuri ikdienā strādā universitātes klīnikās vai specializētās slimnīcās (angioķirurgi, torakālie ķirurgi, traumatologi, kardiologi, neiroķirurgi u.c.) nepieciešamības gadījumā telefoniski konsultē slimnīcu kolēģus vai dodas izsaukumā, lai veiktu nepieciešamās manipulācijas un operācijas.

Ik gadu slimnīcām tiek sniegtas vairāk nekā 5000 konsultācijas pa telefonu, savukārt izsaukumos SMC speciālisti dodas vairāk nekā 2000 reižu gadā.  SMC ārstu konsultāciju skaits pa telefonu arvien turpina pieaugt. Tas skaidrojams ar telemedicīnas iespēju aizvien aktīvāku izmantošanu, sadarbojoties NMPD un slimnīcām. Rodas iespēja, piemēram, neiroķirurga konsultācijas laikā elektroniski vērtēt slimnīcā veiktos vizuālās diagnostikas izmeklējumus, un pieņemt atbilstošāko lēmumu pacienta ārstēšanas taktikā – turpināt ārstēt ar slimnīcā pieejamiem resursiem, braukt uz vietas operēt vai pārvest pacientu uz neiroķirurģijas klīniku. Ja pacients tomēr jāpārved uz specializētu klīniku, SMC speciālisti, kopā ar uz vietas esošiem kolēģiem, var novērtēt vai medicīnisko transportēšanu jāveic SMC specializētai brigādei no Rīgas, vai arī to var darīt reģionālā NMP brigāde.

Sadarbojoties ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, SMC mediķi daudzkārt piedalījušies gaisa medicīniskajā transportēšanā, ar helikopteri pārvedot kritiski smagus pacientus no reģionu slimnīcām uz Rīgu. Mēnesī tie ir aptuveni 1-2 gadījumi.

SMC ir NMPD struktūrvienība, kas darbojas tiešā direktora vietnieka attīstības un speciālo funkciju jautājumos pakļautībā. SMC vadītāja ir Maija Bušmane.