Specializētās medicīnas centrs

NMPD Specializētās medicīnas centrs (SMC) ik dienu nodrošina atbalstu kolēģiem Latvijas slimnīcās, sniedzot specializēto neatliekamo medicīnisko palīdzību pacientiem, kuri tajās atrodas. Gadījumi, kādos SMC speciālisti tiek piesaistīti, ir noteikti 2018. gada 28.augusta Ministru kabineta noteikumos Nr. 555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība”. 


Nepārtraukti operatīvā režīmā 24 stundas diennaktī SMC darbu koordinē vadības dispečeri, kuri atbild uz slimnīcu atbildīgo pārstāvju telefonu zvaniem. Dispečeri organizē gan SMC ārstu-speciālistu konsultācijas pa telefonu, gan  arī SMC brigāžu un ārstu-speciālistu izbraukšanu uz vietas.

Visi SMC strādājošie mediķi ir profesionāļi un eksperti savā jomā. Savas iemaņas un prasmes viņi uztur, ikdienas darbā strādājot universitāšu vai specializētajās ārstniecības iestādēs Rīgā. Šo ārstu dežūru plānošana SMC dod iespēju augsti kvalificēto speciālistu atbalstu nodrošināt arī citām slimnīcām, sniedzot palīdzību pacientiem īpaši sarežģītos vai kritiskos gadījumos.

Ik gadu SMC  Latvijas slimnīcās sniedz vairāk nekā 6000 telefoniskas konsultācijas, kuru rezultātā tiek saskaņota pacientu tālākā ārstēšanas taktika. Ja nepieciešamais medicīniskās palīdzības apjoms pārsniedz šajā ārstniecības iestādē pieejamās medicīniskās palīdzības iespējas, pacienti tiek pārvesti uz augstāka līmeņa slimnīcām, piesaistot arī reģionālās NMP brigādes.

SMC ārstu sniegto konsultāciju skaits pa telefonu arvien turpina pieaugt. Tas skaidrojams ar telemedicīnas iespēju aizvien aktīvāku izmantošanu, sadarbojoties SMC un slimnīcām. Attālināti elektroniski izvērtējot slimnīcā veiktos vizuālās diagnostikas izmeklējumus, ir iespēja ātrāk pieņemt atbilstošāko lēmumu par pacienta tālāko ārstēšanas taktiku.

Vairāk nekā 2000 reižu gadā SMC brigādes vai ārsti speciālisti dodas izsaukumos uz slimnīcām, lai sniegtu atbalstu kolēģiem klātienē – konsultētu pacientus uz vietas, veiktu nepieciešamās manipulācijas vai operācijas. Ja atbilstošu ārstēšanu nav iespējams nodrošināt uz vietas, SMC brigādes kritiski slimus pacientus transportē uz Rīgas slimnīcām. Dažkārt šādu pacientu transportēšanā SMC iesaista arī Nacionālo bruņoto spēku helikopteri.

Lai jebkurā brīdī dotos izsaukumos uz slimnīcām, SMC ik dienu pastāvīgā gatavības režīmā ir septiņi autovadītāji un speciāli aprīkoti operatīvie medicīniskie auto.

Vienlaikus SMC ārsti sarežģītos gadījumos konsultē arī pirmsslimnīcas NMP brigādes, kuras sniedz palīdzību pacientiem negadījuma vietā un pa ceļam uz slimnīcu. SMC atbalsts var būt  nepieciešams, atrodoties izsaukumā pie smagas traumas guvuša vai kritiski slima pacienta. Tāpat SMC veic pacientu transportēšanu uz/no ārvalstīm un nodrošina medicīnisko palīdzību valsts nozīmes publiskajos pasākumos.


SMC atrodas Rīgā, Hipokrāta ielā 2 (Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas teritorijā).

  • Tā ir NMPD struktūrvienība, kas darbojas tiešā direktora vietnieka neatliekamās medicīniskās
    palīdzības jautājumos pakļautībā. SMC vadītāja ir Maija Bušmane.