Statuss:
Īstenošanā
NMPD operatīvo auto aizmugure, virsū rakstīts Ambulance un redzamas zilas dzīvības zvaigznes
Finansē Eiropas Savievība - logo

2024.gada 16.aprīlī noslēgta vienošanās starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un NMP dienestu par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansēta projekta " Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta infrastruktūras kapacitātes stiprināšana attīstot trīs brigāžu atbalsta centrus " (turpmāk – projekts) īstenošanu. 

ERAF finansēta projekta ietvaros tiks attīstīta NMP dienesta infrastruktūra, uzbūvējot trīs pilnībā aprīkotus un labiekārtotus Brigāžu atbalsta centrus (turpmāk - BAC) Cēsīs, Liepājā un Ogrē, tajā skaitā, BAC uzdevumu nodrošināšanai, iegādājoties nepieciešamos operatīvos medicīniskos transportlīdzekļus (turpmāk – OMT) un medicīnisko aprīkojumu.

Galvenās darbības projekta mērķu sasniegšanai:

  • Būvprojekta izstrāde BAC Cēsis, BAC Liepāja un BAC Ogre
  • BAC Cēsīs, BAC Liepāja, BAC Ogre būvniecība, teritorijas labiekārtošana un telpu aprīkošana
  • 27 OMT iegāde
  • 30 medicīniskā aprīkojuma komplektu iegāde
  • informācijas un publicitātes pasākumu nodrošināšana

Kopējais projekta finansējums ir

  • 12 307 060 euro, no kuriem 10 461 001 euro jeb 85% ERAF finansējums un 1 846 059 euro jeb 15% valsts finansējums.

Projektu plānots īstenot līdz 2029. gada decembrim.