Ja redzi, ka cilvēka dzīvība vai veselība ir briesmās, nekavējoties zvani 113 vai 112. Ja attiecīgajam operatoram nav tīkla pārklājuma, sakaru traucējumi, zvanīt 112 (tas darbojas no jebkura operatora).


Ko svarīgi pateikt sarunas laikā?

  • KUR? Nosauc, kur notikusi nelaime. Jo precīzāk nosauksi cietušā/pacienta atrašanās vietu un orientierus, jo ātrāk mediķu brigāde varēsi nokļūt pie pacienta! Mazapdzīvotā vai nepazīstamā vietā izsaukt mediķus palīdzēs mobilā lietotne eVeselībasPunkts, kas līdz ar zvanu uz 113 dispečercentram var nosūtīt negadījuma vietas koordinātes.
  • KAS? Izstāsti, kas ir noticis un kā jūtas cietušais/pacients (bezsamaņa, elpošanas traucējumi, asiņošana u.c.). Ja zini, pasaki arī, kā notika negadījums, jo tas ļauj prognozēt traumu smagumu un nepieciešamību piesaistīt papildus palīdzību (piemēram, kritiens no liela augstuma, cilvēkam dzīvoklī kļuvis slikti, bet durvis nevar atvērt u.c.). Kritiskos gadījumos dispečercentra mediķis pa tālruni dos norādes, kā sniegt pirmo palīdzību, kamēr brigāde ir ceļā.
  • CIK? Piemini, cik aptuveni ir cietušo, lai dispečers nepieciešamības gadījumā uz notikuma vietu varētu operatīvi nosūtīt vairākas mediķu brigādes.

Atbildi uz visiem dispečera jautājumiem (piemēram, par aptuvenu cietušā/pacienta vecumu, īpaši, ja palīdzība jāsniedz maziem bērniem u.c.). Neviens no tiem nav lieks. Atceries, nekad nepārtrauc sarunu pirmais!


Kā palīdzību var izsaukt cilvēki ar runas un dzirdes traucējumiem?

Cilvēki ar runas un dzirdes traucējumiem ar NMPD dzīvībai kritiskās situācijās var sazināties, sūtot īsziņu (garumzīmes un mīkstinājuma zīmes, ieteicams nelietot) uz ārkārtas tālruņa numuru 112. Sūtot īsziņu, jānorāda kods 113, notikuma vietas adrese, durvju kods (ja tāds ir), kas noticis (īss apraksts), cietušās personas vārds, uzvārds un vecums.

Piemērs: 113 Jelgavas nov Kalnciems Jaunibas 2 – 15 kods 783 gruti elpot sap sirds Marija Sokolova 57


Kā izsaukt palīdzību, nezinot precīzu atrašanos?

Mobilā lietotne eVeselībasPunkts līdz ar zvanu uz ārkārtas tālruni 113 Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam var nodot arī zvanītāja atrašanās vietas datus (GPS koordinātes) un izsaucēja informāciju (vārds, uzvārds, personas kods), ja tādi ir ievadīti. Arī tad, ja nav nepieciešamība izsaukt neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādi, ikvienam ir iespēja lietotnes kartē ieraudzīt savas atrašanās vietas koordinātes, kuras var nosaukt jebkuram.

Daudzos gadījumos šī informācija var būtiski paātrināt mediķu brigādes izsūtīšanu un palīdzības saņemšanu.

Atceries! Jāuzsver, ka nosūtītie dati ir tikai palīgs atrašanās vietas precizēšanai un neaizstāj sarunu ar dispečeru.


Kā izvērtēt, cik nopietna ir situācija - saukt vai nesaukt NMP brigādi?

Cilvēks bez medicīniskas izglītības ne vienmēr spēj objektīvi izvērtēt savu veselības stāvokli. Tāpēc, pasliktinoties veselības stāvoklim, vai jebkuru neskaidrību un šaubu gadījumos jau savlaicīgi vajadzētu sazināties ar mediķiem - darba laikā ieteicams konsultēties ar savu ģimenes ārstu, savukārt vakaros, nakts stundās un brīvdienās iespējams saņemt mediķu padomu, zvanot uz ģimenes ārstu konsultatīvo telefonu 66016001.

Kas notiek, ja izsaukums nav neatliekams?

Ja situācija nebūs neatliekama, zvanītājs tiks informēts par iespēju saņemt vajadzīgo palīdzību citās ārstniecības iestādēs. Izsaukumu pieņemšanas dispečers zvanītājam var atteikt nosūtīt brigādi situācijā, kad sarunas laikā noskaidrojās, ka situācija nav neatliekama.

Vai par NMP brigādes izsaukumu ir jāmaksā?

Ja pacienta dzīvība ir apdraudēta, par brigādes izsaukumu pacientam nebūs jāmaksā. Taču ir gadījumi, kad samaksu par brigādes izsaukšanu var piemērot. Ministru Kabineta noteikumi Nr. 563 „Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis”, nosaka tos pakalpojumus, kurus sniedz dienests, bet kuri netiek apmaksāti no valsts budžeta līdzekļiem - tajā skaitā samaksa tiek piemērota par mediķu brigādes izsaukšanu situācijās, kas nav uzskatāmas par neatliekamu.

Kādos gadījumos un cik par izsaukumu būs jāmaksā?

Maksu par izsaukumu var piemērot, ja, pieņemot zvanu, dispečers jau pa tālruni konstatē, ka situācija nav dzīvību apdraudoša un pacientam palīdzība būtu jāsaņem pie sava ģimenes ārsta vai pašam vēršoties tuvākajā ārstniecības iestādē. Parasti gan šādos gadījumos dispečers iesaka zvanītājam izmantot citas palīdzības saņemšanas iespējas. Ja zvanītājs tomēr vēlas izsaukt NMP brigādi, tad izsaukuma pieteikšanas brīdī pa telefonu viņš tiek informēts gan par to, ka šis būs maksas pakalpojums, gan arī par pakalpojuma cenu - 84,93 eiro.

Tāpat par iespejamu samaksu zvanītājs var tikt informēts situācijās, kas ir neskaidras un brigāde tiek nosūtīta, lai klātienē izvērtētu pacienta stāvokli. Ja tomēr mediķi pēc pacienta apskates un stāvokļa izvērtēšanas lemj pacientu nogādāt slimnīcā, tādā gadījumā par izsaukumu jāmaksā nebūs.