Cena
Skatīt informāciju veidlapā
Izpildes termiņš darba dienās
3
Saņēmējs
Privāto tiesību juridiska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Sadaļā pieejama informācija par pārdodamajām zālēm un medicīniskajām ierīcēm no Valsts materiālajām rezervēm (VMR), kurām derīguma termiņš ir 12 mēneši un mazāks vai kuri izņemti no nomenklatūras*. Piedāvājums mājaslapā tiek regulāri atjaunots.

Kā iegādāties zāles un medicīniskās ierīces?

Kas var iegādāties zāles un medicīniskās ierīces?

  • Tikai ārstniecības iestādes, sociālās aprūpes institūcijas vai veterinārmedicīniskās prakses iestādes.

Papildus informācijai vai neskaidrību gadījumā zvanīt Anitai Kuļikovskai, VMR nodaļas vadītājas vietniecei - tel.nr. +371 67337607.

*saskaņā ar Valsts materiālo rezervju likuma 8.panta otro daļu un Ministru kabineta noteikumiem Nr.256 “Valsts materiālajās rezervēs ietilpstošo zāļu un medicīnisko ierīču atsavināšanas kārtība”.

 

  1. Jāaizpilda piedāvājuma/pieprasījuma veidlapa (pieejama sadaļā pie "Saistītie dokumenti") un jānosūta uz e-pastu vmrpasutijumi@nmpd.gov.lv.

Zāles un medicīniskās ierīces var iegādāties tikai:

  • ārstniecības iestādes, sociālās aprūpes institūcijas vai veterinārmedicīniskās prakses iestādes.

Uzziņas par pakalpojumu

Anita Kuļikovska

Vadītāja vietniece
anita.kulikovska [at] nmpd.gov.lv