Uz ārkārtas tālruni 113 jāzvana situācijās, kad cilvēka dzīvība ir apdraudēta un palīdzības saņemšanā izšķirošas ir minūtes – ir gūta ļoti smaga trauma vai ir pēkšņa saslimšana un neatliekamā medicīniskā palīdzība nepieciešama nekavējoties. Zvans uz 113 ir bez maksas.

Situācijas, kad jāizsauc NMPD mediķi:
 • bezsamaņa, 
 • apstājas elpošana vai rodas pēkšņi elpošanas traucējumi,
 • ir smagas traumas vai spēcīga asiņošana, kas apdraud dzīvību, 
 • pazīmes, kas liecina par infarktu (pēkšņas sāpes aiz krūšu kaula),
 • pazīmes, kas liecina par insultu (ir vienas puses pēkšņs vājums),
 • citas dzīvību apdraudošas situācijas.

*Zvani ārkārtas tālrunim 112, ja:

 • telefonam nav SIM karte,
 • ir nobloķēts PIN kods un SIM karte vai
 • uz tālruņa ekrāna redzams uzraksts “Tikai ārkārtas zvani”.

Zvans ir bez maksas un sazvanāms 24/7. Plašāk 112.lv mājaslapā.


Ko darīt, kamēr brigāde ir ceļā? Ieskaties pirmās palīdzības padomu sadaļā.

*Detalizētāk ar visiem neatliekamajiem gadījumiem, kad izsaucama NMP brigāde, var iepazīties MK noteikumu Nr.555 Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” 118.punktā.


Kā izvērtēt, cik nopietna ir situācija - saukt vai nesaukt NMP brigādi?

NMPD apzinās, ka cilvēks bez medicīniskas izglītības ne vienmēr spēj objektīvi izvērtēt savu veselības stāvokli. Tāpēc, pasliktinoties veselības stāvoklim, vai jebkuru neskaidrību un šaubu gadījumos jau savlaicīgi vajadzētu sazināties ar mediķiem - darba laikā ieteicams konsultēties ar savu ģimenes ārstu, savukārt, kad nav iespējas konsultēties ar savu ģimenes ārstu, bet nepieciešams mediķu padoms veselībai steidzamās situācijās, un nav skaidrs, kā rīkoties, zvanīt Ģimenes ārstu konsultatīvajam tālrunim, doties pie dežūrārsta vai steidzamās medicīniskās palīdzības punktu mediķiem.


Kā rīkoties, kad dzīvībai briesmas nedraud, bet medicīniskā palīdzība nepieciešama?

Ja dzīvībai un veselībai nedraud briesmas, mediķu padomu un konsultāciju sniedz:

 • ģimenes ārsts vai viņu aizvietojoša ārstniecības persona ģimenes ārsta praksē
 • Ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis - 66016001. Tur darba dienās no plkst. 17:00 līdz 8:00brīvdienās un svētku dienās: visu diennakti kvalificēti mediķi, uzklausot pacienta sūdzības, ieteiks, kā rīkoties un kur saņemt palīdzību. Plašāka informācija.
 • dežūrārsti - sniedz palīdzību ģimenes ārsta kompetences ietvaros.
 • feldšerpunkti - sniedz palīdzību ģimenes ārsta kompetences ietvaros.
 • steidzamās medicīniskās palīdzības punkti - sniedz palīdzību, kas pārsniedz ģimenes ārsta kompetenci.
 • slimnīcas uzņemšanas nodaļas.

Plašāka informācija par palīdzības saņemšanas iespējām atrodama Nacionālā veselības dienesta mājaslapā.

Kā sniegt pirmo palīdzību dažādu traumu un saslimšanu gadījumā, uzzini sadaļā "Kā palīdzēt cietušajam?".

Mēs visi Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā esam kopā ar Ukrainu!

Arī pie mums dienestā strādā ukraiņu mediķi, no kuriem lielākā daļa savā valstī ir strādājuši kā neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāžu vadītāji. Tomēr NMPD brigādēs ukraiņu kolēģi nestrādā kā brigādes vadītāji, bet pilda otrās ārstniecības personas lomu pieredzējuša mediķa jeb brigāžu vadītāja vadībā, kurš labi pārvalda gan valsts valodu, gan svešvalodas, lai spētu komunicēt viens ar otru, nododot darbam nepieciešamo informāciju. Visus lēmumus un saziņu ar pacientu veic brigādes vadītājs, tādēļ nekādā veidā netiek ietekmēta vai ierobežota palīdzības sniegšana pacientam latviešu valodā.