Uz ārkārtas tālruni 113 jāzvana situācijās, kad cilvēka dzīvība ir apdraudēta un palīdzības saņemšanā izšķirošas ir minūtes – ir gūta ļoti smaga trauma vai ir pēkšņa saslimšana un neatliekamā medicīniskā palīdzība nepieciešama nekavējoties.

Situācijas, kad jāizsauc NMPD mediķi:
 • bezsamaņa, 
 • apstājas elpošana vai rodas pēkšņi elpošanas traucējumi,
 • ir smagas traumas vai spēcīga asiņošana, kas apdraud dzīvību, 
 • pazīmes, kas liecina par infarktu (pēkšņas sāpes aiz krūšu kaula),
 • pazīmes, kas liecina par insultu (ir vienas puses pēkšņs vājums),
 • citas dzīvību apdraudošas situācijas.

!!! Ņemot vērā straujo Covid-19 saslimstības pieaugumu un prognozes par būtisku NMPD izsaukumu skaita pieaugumu, no 7.oktobra NMPD vēl stingrāk izvērtē uz ārkārtas tālruni 113 saņemtos zvanus un brigādes netiek nosūtītas uz zemākas prioritātes izsaukumiem - mazāk nozīmīgām veselības situācijām, kad nav draudu cilvēka dzīvībai, piemēram, ja sākas dzemdības un tās norit bez sarežģījumiem; ja gūts apdegums, kas mazāks par cietušā plaukstu; ja gūta rokas vai kājas trauma bez stipras asiņošanas, tostarp kaulu lūzumi; ja ir sāpes vēderā, ko nepavada masīva vemšana vai caureja u.c. Šobrīd NMPD prioritāte ir tikai dzīvībai kritiski izsaukumi. Aicinām iepazīties ar situācijām, kurās brigāde var netikt nosūtīta un ieteikumiem, kā rīkoties situācijās, ja brigāde netiks nosūtīta vai tā būs jāgaida ilgāk: https://www.nmpd.gov.lv/lv/jaunums/turpmak-nmpd-prioritate-tikai-dzivibai-kritiski-izsaukumi-ieteikumi-iedzivotajiem-ka-rikoties-situacijas-kad-brigade-netiks-nosutita-vai-ta-bus-jagaida-ilgak

Ko darīt, kamēr brigāde ir ceļā? Ieskaties pirmās palīdzības padomu sadaļā.

*Detalizētāk ar visiem neatliekamajiem gadījumiem, kad izsaucama NMP brigāde, var iepazīties MK noteikumu Nr.555 Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” 118.punktā.


Kā izvērtēt, cik nopietna ir situācija - saukt vai nesaukt NMP brigādi?

NMPD apzinās, ka cilvēks bez medicīniskas izglītības ne vienmēr spēj objektīvi izvērtēt savu veselības stāvokli. Tāpēc, pasliktinoties veselības stāvoklim, vai jebkuru neskaidrību un šaubu gadījumos jau savlaicīgi vajadzētu sazināties ar mediķiem - darba laikā ieteicams konsultēties ar savu ģimenes ārstu, savukārt vakaros un brīvdienās, zvanīt Ģimenes ārstu konsultatīvajam tālrunim, doties pie dežūrārsta vai steidzamās medicīniskās palīdzības punktu mediķiem.


Kā rīkoties, kad dzīvībai briesmas nedraud, bet medicīniskā palīdzība nepieciešama?

Ja dzīvībai un veselībai nedraud briesmas, mediķu padomu un konsultāciju sniedz:

 • ģimenes ārsts vai viņu aizvietojoša ārstniecības persona ģimenes ārsta praksē
 • Ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni - 66016001. Darba dienu vakaros un nakts stundās (plkst. 17.00-8.00) un brīvdienās (visu diennakti) vienmēr var zvanīt uz ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni 66016001. Tur kvalificēti mediķi, uzklausot pacienta sūdzības, ieteiks, kā rīkoties un kur saņemt palīdzību. 
 • dežūrārsti - sniedz palīdzību ģimenes ārsta kompetences ietvaros.
 • feldšerpunkti - sniedz palīdzību ģimenes ārsta kompetences ietvaros.
 • steidzamās medicīniskās palīdzības punkti - sniedz palīdzību, kas pārsniedz ģimenes ārsta kompetenci.
 • slimnīcas uzņemšanas nodaļas.

Plašāka informācija par palīdzības saņemšanas iespējām atrodama Nacionālā veselības dienesta mājaslapā.

Kā sniegt pirmo palīdzību dažādu traumu un saslimšanu gadījumā, uzzini sadaļā "Kā palīdzēt cietušajam?".

Informācija par Covid-19 pacientu mājas aprūpi un ārstniecības pakalpojumiem pacientiem, kuri ārstējas no šīs infekcijas mājās, atrodama Nacionālā veselības dienesta mājaslapā: https://www.vmnvd.gov.lv/lv/arstniecibas-pakalpojumu-sanemsanas-kartiba