Statuss:
Noslēdzies
ERAF logo

2014.gada novembrī Nacionālā veselības dienesta uzsākto Eiropas Sociālā fonda (turpmāk - ESF) finansēto projektu "Veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrāde un ieviešana prioritāro jomu ietvaros" aktivitāšu īstenošanu no 2021.gada oktobra īsteno Veselības ministrija.

Projekta mērķis ir atbalstīt prioritāro veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu. No 2021.gada 1.oktobra projekta īstenotājs ir Veselības ministrija, projekta īstenošanas termiņš ir 2023.gada 31.decembris.  

Prioritāro veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju izstrāde tiek realizēta, iesaistot projekta sadarbības partnerus - Nacionālais veselības dienestu, Slimību profilakses un kontroles centru, Veselības inspekciju un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu.

Projekta attiecināmās izmaksas tiek līdzfinansētas darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atbalstīt prioritāro (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perinatālā un neonatālā perioda aprūpes un garīgās veselības) veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanai" ietvaros no ESF finansējuma 85% apmērā un 15% apmērā no valsts budžeta finansējuma.

Vairāk informācijas par projektu Veselības ministrijas tīmekļa vietnē