Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta misija ir glābt un saglabāt cilvēku dzīvības

NMPD mērķis ir īstenot vienotu valsts politiku neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas jomā. Dienests ir salīdzinoši jauns, dibināts 2009.gadā, kad centralizējot pirmsslimnīcas NMP funkciju un apvienojot pašvaldību pārziņā esošos resursus, tika izveidots visā Eiropā unikāls NMP organizēšanas modelis (vairāk lasiet Vēstures sadaļā). To par vienu no veiksmīgākajiem strukturālajām reformām veselības aprūpē atzīst ne tikai vietējie speciālisti, bet arī Pasaules bankas un citi starptautiskie eksperti.

NMPD organizē un nodrošina pirmsslimnīcas NMP ikdienā un ārkārtas situācijās visā Latvijā. Tiek nodrošināta arī specializētā medicīniskā palīdzība Latvijas slimnīcām, ja nepieciešamais medicīniskās palīdzības apjoms pārsniedz to rīcībā esošos resursus un iespējas.

Būtiska funkcija ir katastrofu medicīnas sistēmas darbības plānošana valstī un valsts medicīnisko ierīču un medikamentu rezervju veidošana, uzturēšana un atjaunošana. NMPD tiek sagatavotas pirmās palīdzības sniegšanas mācību programmas un nodrošināta gan pasniedzēju apmācība atbilstoši starptautiskajām vadlīnijām, gan pirmās palīdzības pasniedzēju apmācība un sertifikācija.

Papildus tiek koordinēta un nodrošināta medicīniskā evakuācija valstī, kā arī Latvijas iedzīvotāju medicīniskā repatriācija uz un no ārvalstīm. Dienestā tiek plānota un nodrošināta medicīniskā palīdzība valsts un starptautiska mēroga publiskos pasākumos, kā arī ārvalstu delegāciju vizīšu laikā Latvijā (piemēram, 2010.gada NATO Parlamentārās asamblejas pavasara sesijas laikā Rīgā, Vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētkos, dažādu sporta veidu starptautiskās sacensībās u.c. sabiedriski politisku un kultūras pasākumu laikā).

NMPD ir Veselības ministra pakļautībā esoša iestāde. Dienesta darbību nosaka Ministru kabineta 15.12.2009. noteikumi Nr. 1480 „Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta nolikums”.