Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD) Latvijā uztur un nodrošina pirmās palīdzības apmācību sistēmu. Dienests sagatavo un sertificē pirmās palīdzības pasniedzējus un apmācīttiesīgās organizācijas, kā arī izstrādā apmācību programmu saturu.

Apmācības jeb pirmās palīdzības kursus iedzīvotājiem vada pasniedzēji un apmācīttiesīgās organizācijas. Apgūt pirmo palīdzību var ikviens, kurš to vēlas. Ik gadu zināšanas pirmajā palīdzībā iegūst vairāk nekā 40 tūkstoši iedzīvotāju, bet vēl 28 cilvēki apmeklē kursus, lai kļūtu par pirmās palīdzības pasniedzējiem un, iespējams, vēlāk par instruktoriem.

Pasniedzēju un apmācīttiesīgo organizāciju saraksts, kas nodrošina pirmās palīdzības kursus iedzīvotājiem visā Latvijā, pieejams Pakalpojumu sadaļā.

Dienestā ir izveidota īpaša Pirmās palīdzības sistēmas organizēšanas nodaļa un NMPD pirmās palīdzības apmācību jomā veic šādus uzdevumus:

  1. Veic pirmās palīdzības pasniedzēju apmācību saskaņā ar pirmās palīdzības pasniedzēju apmācības kursa programmu, 68 stundas. Pirmās palīdzības pasniedzēju apmācības kursi tiek organizēti vismaz divas reizes gadā, kurus vada pirmās palīdzības instruktori.
  2. Nodrošina tiesību piešķiršanu nodarboties ar apmācību pirmās palīdzības sniegšanā fiziskām un juridiskām personām.
  3. Dienesta pārstāvji regulāri kontrolē un uzrauga pirmās palīdzības kursu kvalitāti, kā arī ik gadu organizē seminārus pasniedzējiem par aktuālām tēmām, lai palīdzētu viņiem pilnveidot savas zināšanas.
  4. Izstrādā pirmās palīdzības vadlīnijas un algoritmus, pamatojoties uz jaunāko starptautisko pieredzi. Darba grupas tiek veidotas ik pēc pieciem gadiem un tajās strādā ne vien NMPD pārstāvji, bet arī apmācīttiesīgo organizāciju pārstāvji, pirmās palīdzības instruktori un instruktoru palīgi.
  5. Sagatavo atzinumus par pirmās palīdzības apmācību programmām, uztur un pilnveido pirmās palīdzības apmācību beigušo personu datubāzi.
  6. Nodrošina pirmās palīdzības apmācību apliecinošo dokumentu izgatavošanu un izsniegšanu apmācīttiesīgām organizācijām un pasniedzējiem