Kā sniegt atdzīvināšanas pasākumus bērnam?

Gadījumā, ja nezināsi, kā sniegt palīdzību, izsaucot Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķu brigādi, zvanot uz 113, dispečercentra mediķi dos norādes un teiks priekšā, kā veikt atdzīvināšanas pasākumus, kamēr brigāde ir ceļā.

 1. Pārliecinies par savu un bērna drošību.
 2. Pārbaudi bērnam samaņu: skaļi uzrunā un saudzīgi papurini bērnu aiz pleciem:<

  Ja bērns reaģē/atbild, tātad ir pie samaņas:

  • Atstāj bērnu tādā pašā pozā, kādā atradi, vai piedāvā bērnam nogulties vēlamajā pozā;
  • Centies nodibināt ar bērnu kontaktu, mierini, nepārmet;
  • Pasargā no apkārtējās vides iedarbības;
  • Centies noskaidrot, kas noticis un sniedz nepieciešamo palīdzību;
  • Ja nepieciešams, izsauc NMP, zvanot 113;
  • Aprūpē un mierini bērnu;
  • Regulāri atkārtoti pārbaudi bērna samaņu.

Ja bērns nereaģē/neatbild, tad uzskati, ka viņš ir zaudējis samaņu.

 1. Sauc “palīgā”.
  • Novieto bērnu uz muguras, uz cieta/taisna pamata.
 1. Atbrīvo elpceļus, uzmanīgi atliecot galvu un paceļot zodu, nenospiežot mīkstos audus zem zoda.
 2. Pārbaudi un izvērtē elpošanu redzot, dzirdot un jūtot ne ilgāk kā 10 sekundes:

  Ja bērns elpo normāli:

  • Novieto bērnu stabilajā sānu pozā;
  • Liec kādam izsaukt vai, ja esi viens, pats izsauc Neatliekamo medicīnisko palīdzību, zvanot 113;
  • Regulāri atkārtoti pārbaudi bērna elpošanu;

  Ja bērns neelpo vai neelpo normāli (lēni, trokšņaini gārdzieni vai tikko nosakāma, neregulāra elpošana):

  • Liec kādam izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību, zvanot  113;
  • Liec kādam atnest defibrilatoru;
  • Uzmanīgi izņem no mutes redzamos svešķermeņus (nemēģini izņemt svešķermeni, ja to neredzi).
 1. Veic 5 elpināšanas “no mute-mutē”:
  • Atbrīvo elpceļus, atliecot galvu un paceļot zodu, nenospiežot mīkstos audus zem zoda;
  • Aizspied bērna degunu;
  • Katrai elpināšanai patērē apmēram 1-1,5 sekundes:

  Novēro, vai ieelpas laikā bērna krūškurvis paceļas;

  Turot bērna galvu atliektu un zodu paceltu, skaties, kā bērna krūškurvis saplok izelpas laikā;

  Novēro, vai nav rīstīšanās vai klepošana kā atbilde uz elpināšanu (skatīt 7.punktu)

   

  *Ja pēc pirmā elpināšanas mēģinājuma bērna krūškurvis nepaceļas, tad pirms nākamās elpināšanas:

  • Atver bērna muti un izņem visus redzamos svešķermeņus;
  • Pārbaudi, vai bērna galva ir atliekta un zods pacelts.
  • Ja nevari izdarīt elpināšanu, veic tikai sirds masāžu bez pārtraukuma (100/120 x min.).
 1. Pārbaudi bērna dzīvības pazīmes:
  • Meklē bērnam dzīvības pazīmes, kas ietver kustības, klepošanu vai normālu elpošanu (lēni, trokšņaini gārdzieni vai tikko nosakāma elpošana, neregulāra elpošana nav dzīvības pazīme);
  • Patērē tam ne vairāk kā 10 sekundes:

  Ja esi pārliecināts, ka bērnam ir dzīvības pazīmes:

  • Turpini elpināšanu, ja nepieciešams, kamēr bērns pats sāk elpot;
  • Novieto bērnu stabilā sānu pozā, ja tas ir bezsamaņā;
  • Apmēram pēc 1 minūtes, ja vēl nav izsaukta, pats izsauc Neatliekamo medicīnisko palīdzību (mazu bērnu ņem līdzi), zvanot 113;
  • Nepārtraukti novēro bērnu.

  Ja dzīvības pazīmju nav, vai arī neesi par tām pārliecināts:

  • Atbrīvo sirds masāžas vietu no apģērba, vienu roku novieto krūšu kaula apakšējā daļā (ja bērns ir liels – abas rokas novieto krūšu kaula apakšējā daļā) un veic sirds masāžu:
  • Veic 15 masāžas
  • Sirds masāžas temps 100 – 120 reizes minūtē;
  • Sirds masāžas dziļums – 1/3 no krūškurvja diametra priekšas-muguras virzienā.
 1. Veic pārmaiņus sirds masāžu un elpināšanu.
  • Turpini masēt un elpināt attiecībā 15:2
  • Pēc 1 minūtes: ja NMP vēl nav izsaukta, uz īsu brīdi atstāj bērnu un pats izsauc Neatliekamo medicīnisko palīdzību (mazu bērnu ņem līdzi).
 1. Atdzīvināšanas pasākumus pārtrauc tikai tad, ja:
  • Ierodas NMP un pārņem bērna atdzīvināšanu;
  • Bērnam parādās dzīvības pazīmes (bērns sāk kustēties, klepot un elpot normāli);
  • Tavi spēki izsīkst;
  • Rodas apdraudējums glābējam un cietušajam.

*Ja ir vairāki glābēji, tad tie var mainīties, patērējot maiņai pēc iespējas īsāku laiku, un katrs veic atdzīvināšanas pasākumus dažas minūtes.

Atceries!
 • Elpinot ieteicams lietot elpināšanas masku ar vienvirziena vārstuli.
 • Nepārtrauc masāžu ilgāk kā uz 10 sekundēm pat, tad ja šķiet, ka elpināšana neizdodas. Lietojot defibrilatoru, centies, lai pauzes starp sirds masāžu un darbībām ar defibrilatoru ir iespējami īsas.