Pirmās palīdzības sniegšana
 No 7.novembra arī pirmās palīdzības sniegšanas apmācību programmas teorētiskā daļa jāīsteno attālināti
Pirmā palīdzība