Statuss:
Īstenošanā
01.09.2020.
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs sadarbībā ar Iekšlietu ministriju, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu (turpmāk - VUGD), Valsts policiju (turpmāk - VP), Valsts robežsardzi (turpmāk – VRS) un Neatliekamās medicīniskās palīdzības…
Statuss:
Īstenošanā
10.07.2020.
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests 2020. gada 7. jūlijā noslēdzis vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansēta projekta Nr. 2.2.1.1/20/I/001 “Vienotās neatliekamās medicīniskās…
Statuss:
Noslēdzies
31.07.2019.
Programmas „Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. – 2020.gadam” ietvaros Latvijas un Lietuvas valsts glābšanas dienesti un neatliekamās medicīniskās palīdzības sniedzēji savstarpējas sadarbības veicināšanai īstenos…
Statuss:
Īstenošanā
04.10.2018.
Publicēšanas datums: 04.10.2018. 2018.gada 25.maijā noslēgta vienošanās starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un NMP dienestu par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansēta projekta „Vienotās neatliekamās medicīniskās…
Statuss:
Noslēdzies
Turpinot ASV Bruņoto spēku virspavēlniecības Eiropā Civilās sadarbības programmu, NMP dienesta Rīgas reģiona brigāžu atbalsta centra “Centrs” vajadzībām izbūvēta operatīvo medicīnisko transportlīdzekļu apkopes ēka. ASV puse šajā objektā…
Statuss:
Noslēdzies
NMP dienesta Rīgas reģiona brigāžu atbalsta centra “Krasts” brigāžu darbam nepieciešamo telpu rekonstrukcija un operatīvo medicīnisko transportlīdzekļu novietošanai un apkopei nepieciešamās ēkas celtniecība notika ASV Bruņoto spēku virspavēlniecības…
Statuss:
Noslēdzies
29.09.2015.
Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansēts projekts „Vienotas neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas vadības informācijas sistēmas un dispečeru centru izveide” realizē Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests. …
Statuss:
Noslēdzies
01.11.2014.
2014.gada novembrī Nacionālais veselības dienests uzsāka Eiropas Sociālā fonda (turpmāk - ESF) finansētā projekta "Veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrāde un ieviešana prioritāro jomu ietvaros" aktivitāšu…
Statuss:
Noslēdzies
2014. gada 20.augustā Kuldīgā tika atklāta rekonstruētā Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Kurzemes reģionālā centra ēka. Tās rekonstrukcija veikta, pateicoties ASV Civilās sadarbības programmas, Kuldīgas slimnīcas un Eiropas reģionālā…
Statuss:
Noslēdzies
01.08.2011.
Projekta termiņi: Projekta uzsākšanas datums: 26.10.2011. Projekta līguma parakstīšanas datums: 24.10.2011. Projekta realizācijas laiks: 18 mēneši. Projekta virsmērķi: Veicināt valstu vienotību un sadarbību pirmsslimnīcas…