Cena
342,69
Izpildes termiņš darba dienās
2 mēnešu laikā no komisijas sēdes izziņošanas datuma
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Fiziskās personas, kuras ir apguvušas pirmās palīdzības pasniedzēju 68 stundu apmācības programmu un vēlas kārtot eksāmenu ne vēlāk kā mēnesi pirms izziņotās kārtējās komisijas sēdes iesniedz dienestā iesniegumu papīra vai elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu (plašāk par iesniegumu noformēšanu un iesniegšanu sadaļā "Iesniegumu iesniegšanas kārtība Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā"). Iesniegumam pievieno šādu informāciju:

 • pirmās palīdzības pasniedzēju apmācības kursa beigšanas apliecības kopiju (ja kopš pirmās palīdzības pasniedzēju apmācības kursa beigšanas ir pagājuši vairāk nekā pieci gadi vai tas ir apgūts ārvalstīs);
 • pretendenta dzīvesgaitas aprakstu (CV);
 • pārskatu par nostrādātām 90 apmācības stundām instruktora palīgu vai instruktoru vadībā;
 • izglītību (kas nav zemāka par vidējo izglītību) apliecinoša dokumenta kopiju.

Eksāmens

1.    Eksāmens notiek četrās daļās saskaņā ar pirmās palīdzības pasniedzēju apmācības programmā ietvertajām tēmām:

 • pirmā daļa – teorētisko zināšanu pārbaude (testa jautājumi rakstiski vai datorizēti);
 • otrā daļa – kardiopulmonālās reanimācijas prasmes pārbaude (izmantojot pieauguša cilvēka atdzīvināšanas manekenu ar datora pieslēgumu);
 • trešā daļa – praktisko iemaņu pārbaude;
 • ceturtā daļa – apmācības prasmju novērtēšana (izmantojot pretendenta prezentācijas materiālu).

2. Eksāmena pirmo daļu vērtē ar vērtējumu:

 • "teicami", ja iegūts vismaz 96 % pareizu atbilžu;
 • "labi", ja iegūts vismaz 93 % pareizu atbilžu;
 • "viduvēji", ja iegūts vismaz 90 % pareizu atbilžu;
 • "neapmierinoši", ja iegūts mazāk par 90 % pareizu atbilžu.

3. Eksāmena otro, trešo un ceturto daļu (katru atsevišķi) vērtē ar vērtējumu:

 • "teicami", ja uzdotais tiek pilnībā izprasts un pārvaldīts;
 • "labi", ja uzdotais tiek izprasts un daļēji pārvaldīts;
 • "viduvēji", ja uzdotais tiek daļēji izprasts un daļēji pārvaldīts;
 • "neapmierinoši", ja uzdotais netiek izprasts un pārvaldīts.

4. Eksāmens nav nokārtots, ja persona vienā eksāmena daļā ieguvusi komisijas vērtējumu "neapmierinoši" vai visās četrās eksāmena daļās ir saņemts komisijas vērtējums "viduvēji".