Statuss:
Īstenošanā
ERAF logo

2018.gada 14.decembrī noslēgta vienošanās starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Neatliekamās medicīniskās palīdzības (NMPD) par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansēta projekta „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Brigāžu atbalsta centra ēkā Nīcgales ielā 7, Rīgā” īstenošanu.

Projekta mērķis ir NMPD Brigāžu atbalsta centra ēkā Nīcgales ielā 7, Rīgā, uzlabot centrālās apkures un kopējo ēkas energoefektivitāti. Veicot ēkas fasādes sienu, ēkas cokola, ēkas garāžas pamata sienu, ēkas pagraba sienu, pārkares grīdas  un jumta virs garāžas siltināšanu, kā arī vitrīnas jumta logu, jumta lūku virs garāžas, logu, durvju un sildķermeņu nomaiņu.  

Īstenojot šo mērķi tiks samazināts siltuma patēriņš ēkā, kā rezultātā samazināsies CO2 emisijas, kas nokļūst vidē un atstāj ietekmi uz dabu. Tiks nodrošināta racionāla ēkas apsaimniekošana, nepieaugs iestādes uzturēšanas izmaksas, kā arī uzlabosies ēkas vispārējais tehniskais stāvoklis.

Galvenās projekta darbības:

  • projekta pamatojošās dokumentācijas sagatavošana, t.sk. energosertifikācija, tehniskās apsekošana, būvprojekta izstrāde;
  • būvuzraudzība;
  • autoruzraudzība;
  • būvdarbu veikšana, t.sk. ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju uzlabošana, ēkas tehnisko sistēmu uzlabošana;
  • publicitātes pasākumi.

Projekta budžets ir 365 081,50 EUR (t.sk. kopējās attiecināmās izmaksas 359 810 EUR, 85% ERAF finansējums 305 838,51 EUR, 15% Valsts budžeta līdzfinansējums 53 971,49 EUR). Projekta ilgums: 14.12.2018. – 13.12.2021. (36 mēneši).


Projekta aktualitātes:

08.02.2021.

Sperti pirmie praktiskie soļi, lai realizētu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus brigāžu atbalsta centrā „Purvciems”. Šobrīd notiek būvprojekta izstrāde, kas tiks pabeigta līdz jūnija beigām. Bet pēc tam sāksies paši celtniecības darbi, ko iecerēts pabeigt šā gada decembrī.

Projekta izstrādi un ēkas siltināšanas darbus veic pilnsabiedrība “VT KUUM”, kas izraudzīta atklātā iepirkumu konkursā. Kopumā projektā iecerēts uzlabot centrālās apkures un kopējo ēkas energoefektivitāti. Tas tiks darīts, veicot ēkas fasādes sienu, cokolu,  garāžas pamata sienu, pagraba sienu, pārkares grīdas  un jumta virs garāžas siltināšanu. Tāpat iecerēta arī vitrīnas jumta logu, jumta lūku, logu, durvju un sildķermeņu nomaiņa.  

Ēka Nīcgales ielā 7, kur ir izvietots NMPD brigāžu atbalsta centrs „Purvciems”, celta 1982. gadā atbilstoši tā laika noteiktajiem būvstandartiem. Realizējot šo projektu, brigāžu atbalsta centra mājvietai Nīcgales ielā 7 kļūs energoefektīvāka. Samazināsies siltuma patēriņš ēkā, un līdz ar to arī CO2 emisijas, kas atstāj ietekmi uz dabu. Tāpat, paveicot slidināšanas darbus, tiks nodrošināta racionāla ēkas apsaimniekošana, nepieaugs iestādes uzturēšanas izmaksas, kā arī uzlabosies ēkas vizuālais un tehniskais stāvoklis.

NMPD brigāžu atbalsta centrs “Purvciems” ir viens no lielākajiem brigāžu atbalsta centriem Rīgā, kas nodrošina 13 mediķu brigāžu darbu, kuras pagājušajā gadā devās uz 34 656  izsaukumiem. “Purvciema” brigāžu pamatdarbības teritorija ir Purvciems, Pļavnieki, Mežciems, Stopiņu novads, arī Rīgas centrs un Jugla, kur kopumā dzīvo apmēram 177 378 iedzīvotāji.

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Nīcgales ielā 7, kur ir izvietots NMPD brigāžu atbalsta centrs „Purvciems”, notiek pateicoties Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējumam. ERAF projekts „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigāžu atbalsta centra ēkā Nīcgales ielā 7, Rīgā”  tiek īstenots no 14.12.2018. līdz 13.12.2021 (36 mēneši). Projekta kopējais budžets ir 365 081,50 EUR, t.sk. kopējās attiecināmās izmaksas 359 810 EUR, no kurām ERAF finansējums sastāda 85% jeb 305 838,51 EUR. Savukārt līdzfinansējumu 15% apmērā jeb 53 971,49 EUR projektam piešķirti no valsts budžeta līdzekļiem.