Statuss:
Noslēdzies
ERAF logo

2018.gada 14.decembrī noslēgta vienošanās starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Neatliekamās medicīniskās palīdzības (NMPD) par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansēta projekta „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Brigāžu atbalsta centra ēkā Nīcgales ielā 7, Rīgā” īstenošanu.

Projekta mērķis ir NMPD Brigāžu atbalsta centra ēkā Nīcgales ielā 7, Rīgā, uzlabot centrālās apkures un kopējo ēkas energoefektivitāti. Veicot ēkas fasādes sienu, ēkas cokola, ēkas garāžas pamata sienu, ēkas pagraba sienu, pārkares grīdas  un jumta virs garāžas siltināšanu, kā arī vitrīnas jumta logu, jumta lūku virs garāžas, logu, durvju un sildķermeņu nomaiņu.  

Īstenojot šo mērķi tiks samazināts siltuma patēriņš ēkā, kā rezultātā samazināsies CO2 emisijas, kas nokļūst vidē un atstāj ietekmi uz dabu. Tiks nodrošināta racionāla ēkas apsaimniekošana, nepieaugs iestādes uzturēšanas izmaksas, kā arī uzlabosies ēkas vispārējais tehniskais stāvoklis.

Galvenās projekta darbības:

  • projekta pamatojošās dokumentācijas sagatavošana, t.sk. energosertifikācija, tehniskās apsekošana, būvprojekta izstrāde;
  • būvuzraudzība;
  • autoruzraudzība;
  • būvdarbu veikšana, t.sk. ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju uzlabošana, ēkas tehnisko sistēmu uzlabošana;
  • publicitātes pasākumi.

Projekta budžets ir 365 081,50 EUR (t.sk. kopējās attiecināmās izmaksas 359 810 EUR, 85% ERAF finansējums 305 838,51 EUR, 15% Valsts budžeta līdzfinansējums 53 971,49 EUR). Projekta ilgums: 14.12.2018. – 12.05.2023. (53 mēneši).


Projekta aktualitātes:

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD) ir pabeidzis īstenot projektu Nr. 4.2.1.2/17/I/043 “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Brigāžu atbalsta centra ēkā Nīcgales ielā 7, Rīgā” (Projekts) atbilstoši 2018.gada 14.decembrī noslēgtai Vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu (Vienošanās).

2023.gada 9.maijā visi plānotie būvdarbi objektā tika veiksmīgi pabeigti un 2023.gada 20.maijā Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ir pieņēmis ēku ekspluatācijā.

Noslēdzoties būvdarbiem NMPD Brigāžu atbalsta centra ēkā Nīcgales ielā 7, Rīgā, ir uzlabota centrālās apkures un kopējā ēkas energoefektivitāte, veicot ēkas fasādes sienu, ēkas cokola, ēkas garāžas pamata sienu, ēkas pagraba sienu, pārkares grīdas  un jumta virs garāžas siltināšanu, kā arī vitrīnas jumta logu, jumta lūku virs garāžas, logu, durvju un sildķermeņu nomaiņu. 

Īstenojot projektu tiks samazināts siltuma patēriņš ēkā, kā rezultātā samazināsies CO2 emisijas, kas nokļūst vidē un atstāj ietekmi uz dabu. Tiks nodrošināta racionāla ēkas apsaimniekošana, nepieaugs iestādes uzturēšanas izmaksas, kā arī uzlabosies ēkas vispārējais tehniskais stāvoklis.

Atjaunota NMPD brigāžu atbalsta centra ēkas fasāde - ēka pelēkā krāsā ar sarkanu akcentu

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD) ir pabeidzis īstenot projektu Nr. 4.2.1.2/17/I/043 “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Brigāžu atbalsta centra ēkā Nīcgales ielā 7, Rīgā” (Projekts) atbilstoši 2018.gada 14.decembrī noslēgtai Vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu (Vienošanās).

2023.gada maija sākumā tika atsākti janvārī apturēti noslēguma būvdarbi - cokola siltināšana, atbalsta sienu remonts un labiekārtošanas darbi. 2023.gada 9.maijā visi plānotie būvdarbi objektā tika veiksmīgi pabeigti un iesniegums par ēkas nodošanu ekspluatācijā tika iesniegts Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam. Saskaņā ar 2021.gada 8.februāra līgumu “Par ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projekta izstrādi, energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbiem un energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbu autoruzraudzību” objektam jābūt nodotam ekspluatācijā līdz šī gada 12.maijam.

Uz doto brīdi ir pabeigti 100% no visiem būvdarbiem.

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD) turpina īstenot projektu Nr. 4.2.1.2/17/I/043 “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Brigāžu atbalsta centra ēkā Nīcgales ielā 7, Rīgā” (Projekts) atbilstoši 2018.gada 14.decembrī noslēgtai Vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu (Vienošanās).

2023.gada 9.maijā  ir uzsākt ēkas ekspluatācijā nodošanas process un Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā iesniegts lūgums izskatīt būvniecības ieceri prioritārā kārtībā, ņemot vērā, ka projektam ir piesaistīts Eiropas Savienības fondu līdzekļi. Ēku plānots nodot ekspluatācijā līdz projekta noslēguma datumam 2023.gada 12.maijam.

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD) turpina īstenot projektu Nr. 4.2.1.2/17/I/043 “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Brigāžu atbalsta centra ēkā Nīcgales ielā 7, Rīgā” (Projekts) atbilstoši 2018.gada 14.decembrī noslēgtai Vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu (Vienošanās).

2023.gada janvārī objektā tika apturēti noslēguma būvdarbi sakarā ar nepiemērotiem laika apstākļiem ziemas periodā. Ņemot vērā piemērotu laika apstākļu iestāšanos, lai varētu pabeigt būvdarbus - cokola siltināšanu, atbalsta sienu remontu un labiekārtošanas darbus, NMPD aprīļa beigās nosūtīja paziņojumu būvdarbu veicējam ar lūgumu maijā atsākt darbu izpildi.

Uz darbu atsākšanās brīdi ir pabeigti 80% no visiem būvdarbiem.

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD) turpina īstenot projektu Nr. 4.2.1.2/17/I/043 “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Brigāžu atbalsta centra ēkā Nīcgales ielā 7, Rīgā” (Projekts) atbilstoši 2018.gada 14.decembrī noslēgtai Vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu (Vienošanās).

2023.gada janvārī objektā tika apturēti noslēguma būvdarbi sakarā ar nepiemērotiem laika apstākļiem ziemas periodā. Lai varētu pabeigt būvdarbus - cokola siltināšanu, atbalsta sienu remontu un labiekārtošanas darbus, tiek gaidīti piemēroti laika apstākļi, kas stabili diennaktī turas virs pieciem grādiem. Šobrīd būvlaukumā darbi nenotiek, jo nav iestājušies labvēlīgi laika apstākļi.

Līdz darbu apturēšanas brīdim ir pabeigti 80% no visiem būvdarbiem.

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD) turpina īstenot projektu Nr. 4.2.1.2/17/I/043 “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Brigāžu atbalsta centra ēkā Nīcgales ielā 7, Rīgā” (Projekts) atbilstoši 2018.gada 14.decembrī noslēgtai Vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu (Vienošanās).

2023.gada janvārī objektā tika apturēti noslēguma būvdarbi sakarā ar nepiemērotiem laika apstākļiem ziemas periodā. Lai varētu pabeigt būvdarbus - cokola siltināšanu, atbalsta sienu remontu un labiekārtošanas darbus, tiek gaidīti piemēroti laika apstākļi, kas stabili diennaktī turas virs pieciem grādiem. Šobrīd būvlaukumā darbi nenotiek un tas ir sagatavots būvdarbu pārtraukuma periodam. 

Līdz darbu apturēšanas brīdim ir pabeigti 80% no visiem būvdarbiem.

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD) turpina īstenot projektu Nr. 4.2.1.2/17/I/043 “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Brigāžu atbalsta centra ēkā Nīcgales ielā 7, Rīgā” (Projekts) atbilstoši 2018.gada 14.decembrī noslēgtai Vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu (Vienošanās).

2023.gada janvārī objektā tika apturēti noslēguma būvdarbi sakarā ar nepiemērotiem laika apstākļiem ziemas periodā. Lai varētu pabeigt būvdarbus - cokola siltināšanu, atbalsta sienu remontu un labiekārtošanas darbus, tiek gaidīti piemēroti laika apstākļi, kas stabili diennaktī turas virs pieciem grādiem. Šobrīd būvlaukumā darbi nenotiek, jo nav iestājušies labvēlīgi laika apstākļi.

Līdz darbu apturēšanas brīdim ir pabeigti 80% no visiem būvdarbiem.

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD) turpina īstenot projektu Nr. 4.2.1.2/17/I/043 “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Brigāžu atbalsta centra ēkā Nīcgales ielā 7, Rīgā” (Projekts) atbilstoši 2018.gada 14.decembrī noslēgtai Vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu (Vienošanās).

2023.gada 24.janvārī NMPD nosūtīja paziņojumu būvdarbu veicējam Pilnsabiedrībai “VT KUUM” apturēt darbu izpildi ņemot vērā apstākli, ka būvdarbu noslēguma darbu, cokola siltināšana, atbalsta sienu remonts, margu remonts un labiekārtošanas darbu izpilde tehnoloģiski nav iespējama saistībā ar nepiemērotiem laikapstākļiem. Par būvdarbu apturēšanu tika sastādīts darbu apturēšanas akts un tika veikti nepieciešamie būvobjekta sagatavošanas darbi būvdarbu pārtraukuma periodam.

Līdz darbu apturēšanas brīdim ir pabeigti 80% no visiem būvdarbiem.

2023. gada janvārī turpinās Rīgas brigāžu atbalsta centra „Purvciems” ēkas Nīcgales ielā 7, Rīgā, būvniecības darbi. Janvārī objektā galvenie paveiktie darbi ir cokola un fasādes siltinājuma montāža, siltinājuma dībeļošana, līmjavas un sieta iestrāde siltinājumā, fasādes struktūrapmetuma uzklāšana, jumta siltināšana, parapeta apdare, hidroizolācijas izbūve pagraba jumtā, pagrabstāva griestu un sienu (virszemes daļā) siltināšana, logu nomaiņa, iebrauktuves pagrabā sienu labošana, virsgaismas logu nomaiņa pagrabam.

Izpildīto darbu kvalitāte vērtējama labi, atbilstoši būvprojekta prasībām. Nav konstatēti būtiski darba drošības noteikumu pārkāpumi. Darbu izpilde kavējas no laika grafika, jo nevar veikt visus darbus ziemas laika apstākļos. Kavējas fasādes cokola siltināšana apmetums ar krāsu. Būvuzraudzību objektā veic SIA “Būves un būvsistēmas”.

NMPD brigāžu atbalsta centra Purvciems siltināšanas process, foto no veiktajiem remontdarbiem
NMPD Purvciema ēkas remonts - pie ēkas sastatnes

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD) turpina īstenot projektu Nr. 4.2.1.2/17/I/043 “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Brigāžu atbalsta centra ēkā Nīcgales ielā 7, Rīgā” (Projekts) atbilstoši 2018.gada 14.decembrī noslēgtai Vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu (Vienošanās).

2022.gada 21.decembrī Dienests noslēdza Vienošanās grozījumus Nr.3 ar CFLA, saskaņā ar kuriem projekta darbību īstenošanas laiks tika pagarināts vēl par 5 mēnešiem, tas ir, līdz 2023.gada 12.maijam. Projekta termiņš tika pagarināts, lai varētu pabeigt noslēguma būvdarbus - cokola siltināšanu, atbalsta sienu remontu, margu remontu un labiekārtošanas darbu, kuru veikšanai nepieciešami siltāki laika apstākļi. Uz doto brīdi ir pabeigti 80% no visiem būvdarbiem.

2022. gada decembrī turpinās Rīgas brigāžu atbalsta centra „Purvciems” ēkas Nīcgales ielā 7, Rīgā, būvniecības darbi. Decembra mēnesī, objektā, galvenie paveiktie darbi ir cokola un fasādes siltinājuma montāža, siltinājuma dībeļošana, līmjavas un sieta iestrāde siltinājumā, fasādes struktūrapmetuma uzklāšana, jumta virsgaismu montāža, parapeta apdare, hidroizolācijas izbūve pagraba jumtā, pagrabstāva griestu un sienu (virszemes daļā) siltināšana, logu nomaiņa, radiatoru maiņa pagrabā, iebrauktuves pagrabā sienu labošana.

Redzams, kā noris siltināšanas darbi NMPD Purvciems ēkai, sienas fasāde pelēkā un sarkanā krāsā
Redzami siltināšanas darbi NMPD Purvciems ēkai - jauni logi un durvis

Izpildīto darbu kvalitāte vērtējama labi, atbilstoši būvprojekta prasībām. Darbu izpilde noris atbilstoši laika grafikam un paveikto darbu apjomu izpildes vērtējums ir apmierinošs. Būvuzraudzību objektā veic SIA “Būves un būvsistēmas”.

2022. gada novembrī turpinās Rīgas brigāžu atbalsta centra „Purvciems” ēkas Nīcgales ielā 7, Rīgā, būvniecības darbi. Novembra mēnesī, objektā, galvenie paveiktie darbi ir sastatņu montāža, cokola un fasādes siltinājuma montāža, siltinājuma dībeļošana, līmjavas un sieta iestrāde siltinājumā, fasādes struktūrapmetuma uzklāšana, jumta siltināšana, parapeta apdare, hidroizolācijas izbūve pagraba jumtā, pagrabstāva griestu un sienu (virszemes daļā) siltināšana, logu nomaiņa, iebrauktuves pagrabā sienu labošana.

Brigāžu atbalsta centra "Purvciems" ēkas remontdarbi
Brigāžu atbalsta centra "Purvciems" ēkas remontdarbi

Izpildīto darbu kvalitāte vērtējama labi, atbilstoši būvprojekta prasībām. Darbu izpilde noris atbilstoši laika grafikam, nedaudz kavējas jaunu logu montāža un fasādes apdares darbi, fasādes apmetuma apdare ar krāsu, virsgaismu uzstādīšana pagrabam. Būvuzraudzību objektā veic SIA “Būves un būvsistēmas”.

2022. gada oktobrī turpinās Rīgas brigāžu atbalsta centra „Purvciems” ēkas Nīcgales ielā 7, Rīgā, būvniecības darbi. Oktobra mēnesī, objektā, galvenie paveiktie darbi ir sastatņu montāža, cokola un fasādes siltinājuma montāža, siltinājuma dībeļošana, līmjavas un sieta iestrāde siltinājumā, jumta siltināšana, parapeta apdare, hidroizolācijas izbūve, pagrabstāva griestu un sienu (virszemes daļā) siltināšana.

Brigāžu atbalsta centra "Purvciems" ēka ar sastatēm, tiek veikti ēkas remontdarbi
Brigāžu atbalsta centra "Purvciems" ēkas jumts, tiek veikti remontdarbi

Darbu izpilde notiek atbilstoši laika grafikam. Būvuzraudzību objektā veic SIA “Būves un būvsistēmas”.

2022. gada septembrī turpinās Rīgas brigāžu atbalsta centra „Purvciems” ēkas Nīcgales ielā 7, Rīgā, būvniecības darbi. Septembra mēnesī, objektā, galvenie paveiktie darbi ir sastatņu montāža, būvžoga uzstādīšana, esošās fasādes apšuvuma un siltinājuma demontāža, gruntēšanas darbi esošam mūrim, cokola un fasādes siltinājuma montāža, siltinājuma dībeļošana, līmjavas un sieta iestrāde siltinājumā.

Brigāžu atbalsta centra "Purvciems" ēka, kurai apkārt ir sastatnes, lai veiktu remontdarbus
Brigāžu atbalsta centra "Purvciems" ēka, kurai apkārt ir sastatnes, lai veiktu remontdarbus

Izpildīto darbu kvalitāte vērtējama labi, atbilstoši būvprojekta prasībām. Būvuzraudzību objektā veic SIA “Būves un būvsistēmas”.

2022. gada augustā tika uzsākti Rīgas brigāžu atbalsta centra „Purvciems” ēkas Nīcgales ielā 7, Rīgā, būvniecības darbi. Augusta mēnesī, objektā, galvenie paveiktie darbi ir objekta pieņemšana-nodošana, būvlaukuma sagatavošana, sastatņu montāža, būvžoga uzstādīšana, esošās fasādes apšuvuma un siltinājuma demontāža.

Brigāžu atbalsta centra "Purvciems" ēka pirms remontdarbiem
Brigāžu atbalsta centra "Purvciems" ēka pirms remontdarbiem

 

Būvuzraudzību objektā veic SIA “Būves un būvsistēmas”.

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD) turpina īstenot projektu Nr. 4.2.1.2/17/I/043 “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Brigāžu atbalsta centra ēkā Nīcgales ielā 7, Rīgā” (Projekts) atbilstoši 2018.gada 14.decembrī noslēgtai Vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu (Vienošanās).

2021.gada 8.februārī, Dienests noslēdza līgumu par ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas projekta izstrādi, energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbiem un energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbu autoruzraudzību (Līgums) ar Pilnsabiedrību “VT KUUM” (Uzņēmējs) par kopējo summu 293 550,00 euro bez PVN (tajā skaitā projektēšana 15 500,00 euro, autoruzraudzība 3 500,00 euro, būvdarbi 274 550,00 euro).

2022.gada 18.februārī, Dienests noslēdza Vienošanās grozījumus Nr.2 ar CFLA, saskaņā ar kuriem projekta darbību īstenošanas laiks tika pagarināts līdz 48 mēnešiem pēc Vienošanās noslēgšanas, tas ir, līdz 2022.gada 12.decembrim. Projekta termiņš tika pagarināts, ņemot vērā ierosinātās izmaiņas būvprojektā, kā arī Covid 19 pandēmijas un Krievijas kara Ukrainā ietekmi uz būvniecības nozari.

08.02.2021.

Sperti pirmie praktiskie soļi, lai realizētu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus brigāžu atbalsta centrā „Purvciems”. Šobrīd notiek būvprojekta izstrāde, kas tiks pabeigta līdz jūnija beigām. Bet pēc tam sāksies paši celtniecības darbi, ko iecerēts pabeigt šā gada decembrī.

Projekta izstrādi un ēkas siltināšanas darbus veic pilnsabiedrība “VT KUUM”, kas izraudzīta atklātā iepirkumu konkursā. Kopumā projektā iecerēts uzlabot centrālās apkures un kopējo ēkas energoefektivitāti. Tas tiks darīts, veicot ēkas fasādes sienu, cokolu,  garāžas pamata sienu, pagraba sienu, pārkares grīdas  un jumta virs garāžas siltināšanu. Tāpat iecerēta arī vitrīnas jumta logu, jumta lūku, logu, durvju un sildķermeņu nomaiņa.  

Ēka Nīcgales ielā 7, kur ir izvietots NMPD brigāžu atbalsta centrs „Purvciems”, celta 1982. gadā atbilstoši tā laika noteiktajiem būvstandartiem. Realizējot šo projektu, brigāžu atbalsta centra mājvietai Nīcgales ielā 7 kļūs energoefektīvāka. Samazināsies siltuma patēriņš ēkā, un līdz ar to arī CO2 emisijas, kas atstāj ietekmi uz dabu. Tāpat, paveicot slidināšanas darbus, tiks nodrošināta racionāla ēkas apsaimniekošana, nepieaugs iestādes uzturēšanas izmaksas, kā arī uzlabosies ēkas vizuālais un tehniskais stāvoklis.

NMPD brigāžu atbalsta centrs “Purvciems” ir viens no lielākajiem brigāžu atbalsta centriem Rīgā, kas nodrošina 13 mediķu brigāžu darbu, kuras pagājušajā gadā devās uz 34 656  izsaukumiem. “Purvciema” brigāžu pamatdarbības teritorija ir Purvciems, Pļavnieki, Mežciems, Stopiņu novads, arī Rīgas centrs un Jugla, kur kopumā dzīvo apmēram 177 378 iedzīvotāji.

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Nīcgales ielā 7, kur ir izvietots NMPD brigāžu atbalsta centrs „Purvciems”, notiek pateicoties Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējumam. ERAF projekts „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigāžu atbalsta centra ēkā Nīcgales ielā 7, Rīgā”  tiek īstenots no 14.12.2018. līdz 12.05.2023. (53 mēneši). Projekta kopējais budžets ir 365 081,50 EUR, t.sk. kopējās attiecināmās izmaksas 359 810 EUR, no kurām ERAF finansējums sastāda 85% jeb 305 838,51 EUR. Savukārt līdzfinansējumu 15% apmērā jeb 53 971,49 EUR projektam piešķirti no valsts budžeta līdzekļiem.