Statuss:
Īstenošanā
ERAF logo

2018.gada 14.decembrī noslēgta vienošanās starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Neatliekamās medicīniskās palīdzības (NMPD) par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansēta projekta „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Brigāžu atbalsta centra ēkā Nīcgales ielā 7, Rīgā” īstenošanu.

Projekta mērķis ir NMPD Brigāžu atbalsta centra ēkā Nīcgales ielā 7, Rīgā, uzlabot centrālās apkures un kopējo ēkas energoefektivitāti. Veicot ēkas fasādes sienu, ēkas cokola, ēkas garāžas pamata sienu, ēkas pagraba sienu, pārkares grīdas  un jumta virs garāžas siltināšanu, kā arī vitrīnas jumta logu, jumta lūku virs garāžas, logu, durvju un sildķermeņu nomaiņu.  

Īstenojot šo mērķi tiks samazināts siltuma patēriņš ēkā, kā rezultātā samazināsies CO2 emisijas, kas nokļūst vidē un atstāj ietekmi uz dabu. Tiks nodrošināta racionāla ēkas apsaimniekošana, nepieaugs iestādes uzturēšanas izmaksas, kā arī uzlabosies ēkas vispārējais tehniskais stāvoklis.

Galvenās projekta darbības:

  • projekta pamatojošās dokumentācijas sagatavošana, t.sk. energosertifikācija, tehniskās apsekošana, būvprojekta izstrāde;
  • būvuzraudzība;
  • autoruzraudzība;
  • būvdarbu veikšana, t.sk. ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju uzlabošana, ēkas tehnisko sistēmu uzlabošana;
  • publicitātes pasākumi.

Projekta budžets ir 365 081,50 EUR (t.sk. kopējās attiecināmās izmaksas 359 810 EUR, 85% ERAF finansējums 305 838,51 EUR, 15% Valts budžeta līdzfinansējums 53 971,49 EUR). Projekta ilgums: 14.12.2018. – 13.12.2021. (36 mēneši).