2019. gada 26. jūnijā Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests uzsāka dalību Eiropas Komisijas Veselības programmas vienotajā rīcībā “Gatavības stiprināšana nopietniem pārrobežu draudiem veselībai Eiropas Savienībā un Starptautisko veselības aizsardzības noteikumu ieviešanā” ar akronīmu SHARP.

Vienotās rīcības SHARP mērķis ir veicināt dalībvalstu kapacitāti nopietnu pārrobežu bioloģisko, ķīmisko un vides apdraudējumu gadījumā (Eiropas Parlamenta lēmums Nr. 1082/2013/EU) un stiprināt Starptautiskās veselības aizsardzības noteikumu (turpmāk - SVAN) kapacitāšu ieviešanu.

Mērķu sasniegšanai darbs tika organizēts 10 darba pakotnēs -

  1. vienotās rīcības administrēšana (1. pakotne),
  2. vienotās rīcības komunikācija (2. pakotne),
  3. vienotās rīcības novērtēšana (3. pakotne),
  4. vienotās rīcības ilgtspēja (4. pakotne), 
  5. SVAN kapacitāšu stiprināšana (5. pakotne),
  6. valstu gatavības un reaģēšanas plānošana (6. pakotne),
  7. valstu laboratoriju gatavība (7. pakotne),
  8. mācības (8. pakotne),
  9. ķīmisko apdraudējumu pārvaldīšana (9. pakotne),
  10. infekcijas slimību novēršana un kontrole ārstniecības iestādēs (10. pakotne).

Vienotā rīcība norisinājās no 2019. gada 1. aprīļa līdz 2023. gada 30. septembrim un tajā iesaistījās 30 valstis, no kurām 24 ir Eiropas Savienības (turpmāk – ES) dalībvalstis, trīs ir Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstis un trīs ir ES valstu kaimiņvalstis. Vienoto rīcību koordinēja Somijas Nacionālais Veselības un labklājības institūts (Finnish Institute for Health and Welfare) un darbības nodrošināšanā piedalījās Pasaules Veselības organizācijas Eiropas reģionālais birojs un Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs.

Eiropas Komisijas Veselības programmu līdzfinansē ES (80%) un iesaistītās valstis (20%). Vienotās rīcības SHARP finansējuma kopējais apjoms ir 9,9 miljoni eiro.

Ar informāciju par vienoto rīcību var iepazīties: https://www.sharpja.eu/ (informācija angļu valodā)