Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
2
Saņēmējs
Privāto tiesību juridiska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

NMPD aicina pasākumu organizatorus rūpīgi izvērtēt piesaistāmo medicīnisko resursu atbilstību pasākuma raksturam un traumu riska pakāpei. Resursu apjomam un to specializācijai ir jāatbilst Ministru kabineta (MK) 2006.gada 27.jūnijā noteikumos Nr.526 „Kārtība, kādā pasākuma organizators nodrošina neatliekamo medicīnisko palīdzību publiskā pasākumā” noteiktajam.

Lai veiksmīgi organizētu neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanu pasākumu dalībniekiem un iedzīvotājiem ikdienā, lūdzam savlaicīgi informēt par plānoto publiskā pasākuma norises vietu, grafiku, teritorijas plānu un atbildīgajām kontaktpersonām, t. sk., par piesaistītajiem medicīniskajiem resursiem - skaitu un specializāciju arī gadījumos, kad NMPD nav nolīgts publiskā pasākumā sniegt NMP, nosūtot informāciju elektroniski mmp@nmpd.gov.lv (pieteikuma vēstules paraugu iespējams lejupielādēt zemāk).

Uzmanību!

Lūdzam ievērot, ka pasākuma organizatoriem pašiem ir jāpārliecinās par pakalpojuma sniedzēja medicīniskā personāla kvalifikācijas un medicīniskā aprīkojuma atbilstību MK noteikumu Nr.60 „Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām” apliecinošu dokumentu esamību. NMPD nereti nākas saskarties ar situāciju, kad publisku pasākumu organizatoru piesaistītais medicīniskais personāls nodrošina pakalpojumu tikai daļēji, proti, piesaistītais medicīnisko resursu apjoms neatbilst minimāli nepieciešamajam normatīvajos aktos noteiktajam, t. sk., palīdzību sniedz nepietiekami kvalificēts medicīniskais personāls vai mediķu brigādes bez atbilstoša medicīniskā aprīkojuma.

Augstāk minētie faktori un informācijas trūkums par pasākuma norisi bieži vien kļūst par kavēkli NMPD brigāžu ikdienas darbā, vienlaikus apdraudot operativitāti un NMP sniegšanas savlaicīgumu attiecīgajā reģionā, jo īpaši gadījumos, kad pakalpojuma sniedzējs nodrošina pacienta apskati un izmeklēšanu pasākuma norises vietā, bet nogādāšanu stacionārā nodod veikt NMPD brigādei.

Informējam, ka pasākuma atcelšanas gadījumā, ja par to NMPD netiek informēts vismaz divas darba dienas iepriekš, zvanot uz tālruni +371 29447710 vai +371 67337022, var tikt izsniegts rēķins par plānoto dežūras laiku. 

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests plaša mēroga medicīniskas ārkārtas situācijas gadījumā patur tiesības dežūrā nosūtītos resursus atsaukt no pasākuma norises vietas.

  • Lai veiksmīgi organizētu neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanu pasākumu dalībniekiem un iedzīvotājiem ikdienā, lūdzam savlaicīgi informēt par plānoto publiskā pasākuma norises vietu, grafiku, teritorijas plānu un atbildīgajām kontaktpersonām, t. sk., par piesaistītajiem medicīniskajiem resursiem - skaitu un specializāciju arī gadījumos, kad NMPD nav nolīgts publiskā pasākumā sniegt NMP, nosūtot informāciju elektroniski mmp@nmpd.gov.lv .
  • Pieteikuma vēstules PARAUGU iespējams lejupielādēt zem sadaļas "Saistītie dokumenti"

Informācija un konsultācijas par medicīnisko palīdzību masu pasākumos -

Informējam, ka pasākuma atcelšanas gadījumā, ja par to NMPD netiek informēts vismaz divas darba dienas iepriekš, zvanot uz tālruni +371 29447710 vai +371 67337022, var tikt izsniegts rēķins par plānoto dežūras laiku. 

  • Lai uzzinātu precīzu pakalpojuma cenu un neskaidrību gadījumā, aicinām sazināties ar norādīto kontaktpersonu.
  • Ar cenrādi varat iepazīties Ministru Kabineta noteikumos Nr. 563 „Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis”. Tie nosaka tos NMPD pakalpojumus, kurus sniedz dienests, bet kuri netiek apmaksāti no valsts budžeta līdzekļiem un par kuriem ir piemērojama samaksa.

Uzziņas par pakalpojumu