Gan strādājot, gan ikdienā veicot dažādus saimniecības darbus, ķīmiskus apdegumus cilvēki gūst, piemēram, situācijās, kad sajaucot pudeles, cilvēki iedzer ķīmisku šķidrumu vai, kad uz ķermeņa uzlīst dažādas skābes. NMPD pieredze rāda, ka ķīmiskus bojājumus gūst arī bērni. Piemēram, bērni nokožot gabaliņu no veļas mazgāšanas kapsulas, iedzer žurku indi, kas ielieta minerālūdens pudelītē u.c. 

Ņem vērā! Sargā sevi sniedzot palīdzību! Lai samazinātu risku saskarties ar ķīmiskām vielām, vēlams lietot vienreiz lietojamos gumijas cimdus vai cita ūdens necaurlaidīga materiāla izstrādājumus (piemēram, plastikāta maisiņš). Pirms uzsākt darbu ar konkrētu ķīmisko vielu, jāiepazīstas ar tās lietošanas instrukciju un/vai drošības datu lapu. Retos ķīmisko vielu izraisītos nelaimes gadījumos cietušā elpināšana „mute – mutē” var būt bīstama glābējam.


Ķīmiska viela uz ādas

Kā palīdzēt cietušajam?

 • sausu vielu notrauc
 • ja apģērbs ir piesārņots ar ķīmisku vielu, tas jānovelk. Nevelc nost cietušajam apģērbu pār galvu!
 • skalo cietušo vietu ar lielu daudzumu vēsa, tekoša ūdens 20 minūtes
 • skalo tā, lai ūdens netek uz nebojāto ādu
 • izsauc Neatliekamo palīdzību, zvani 113
 • aprūpē, nomierini cietušo

Ķīmiska viela acī

Kā palīdzēt cietušajam?

 • skalo traumēto aci ar lielu daudzumu vēsa, tekoša ūdens 20 minūtes:
  • skalo tā, lai ūdens netecētu uz veselo aci
  • skalojot traumēto aci, turi to vaļā
  • ja cietušais nēsā kontaktlēcas, skalojot acis, tās jāizņem
 • izsauc Neatliekamo medicīnisko palīdzību, zvani 113
 • pēc skalošanas pārsien ar sausu pārsēju abas acis
 • aprūpē, nomierini cietušo

Ķīmiska viela gremošanas traktā

Kā palīdzēt cietušajam?

 • izsauc Neatliekamo medicīnisko palīdzību, zvani 113
 • dod izskalot muti ar ūdeni
 • dod dzert vēsu ūdeni, bet ne vairāk kā 200 ml
 • neizraisi vemšanu (barības vada un elpceļu papildus kontaminācijas risks!)
 • aprūpē, nomierini cietušo
 • atdzīvināšanas pasākumi, ja nepieciešams

Ieelpota ķīmiska viela

Sargā sevi! Pastāvot aizdomām par kaitīgu gāzveida ķīmisku vielu klātbūtni gaisā, netuvojies nelaimes gadījuma vietai. Īpaši bīstami, ja cietušais atrodas slēgtā telpā, piemēram, kanalizācijas akā, pagrabā, tvertnē u.c. Pārvietojies drošā attālumā (svaigā gaisā) no nelaimes gadījuma vietas! Sniedz palīdzību cietušajam tikai gadījumos, kad cietušais pats izkļuvis no bīstamās vides.

Kā palīdzēt cietušajam?

 • izsauc Neatliekamo medicīnisko palīdzību, zvani 113
 • nodrošini cietušajam svaigu gaisu
 • ja ir apgrūtināta elpošana, atbrīvo cietušo no cieša apģērba, kas var traucēt elpošanu
 • aprūpē, nomierini cietušo
 • atdzīvināšanas pasākumi, ja nepieciešams

Papildus ieteikumus par rīcību ķīmisko vielu izraisītos nelaimes gadījumos var saņemt, zvanot Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Saindēšanās informācijas centram pa tālruni +371 67042473.