Ar pirmās palīdzības sniegšanas apmācīttiesīgo privātpersonu atbilstības novērtēšanas komisijas nolikumu varat iepazīties pielikumā