DG ECHO ir Eiropas Civilās aizsardzības un humānās palīdzības operāciju ģenerāldirektorāts. Tā galvenais birojs ir Briselē, bet tam ir arī vietējie biroji visā pasaulē, kas nodrošina iespēju palīdzību sniegt ātri un efektīvi. Eiropas Savienības humānā palīdzība koncentrējas uz uzturu, pajumti, veselības aprūpi, ūdeni un sanitāriju un izglītību ārkārtas situācijās.

Ģenerāldirektorātā galvenie uzdevumi ir civilās aizsardzības un humānās palīdzības jomā nodrošināt līdzekļus, pārbaudīt, vai līdzekļi tiek labi pārvaldīti, un pārliecināties, ka tā partneru preces un pakalpojumi nonāk līdz skarto apgabalu iedzīvotājiem efektīvi un ātri, lai apmierinātu reālās vajadzības. Arī pasākumi, lai nodrošinātu sagatavotību katastrofām, ir būtiska ģenerāldirektorāta darbības joma. No Latvijas DG ECHO funkciju nodrošināšanā visaktīvāk ir iesaistīts Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, tomēr arī Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta iesaiste ir būtiska saistībā ar veselības aprūpes jautājumiem.

Galvenie darbības veidi DG ECHO funkciju nodrošināšanā:

  • Starptautiskās palīdzības sniegšana un nepieciešamības gadījumā arī pieprasīšana.  
  • Viedokļa sniegšana par dažādiem katastrofu medicīnas gatavības plānošanas un koordinācijas jautājumiem un nozares dokumentiem;
  • Dalība darba grupās par katastrofu jautājumiem.

 

Informācija par Eiropas Savienības Civilās aizsardzības un humānās palīdzības operāciju ģenerāldirektorātu DG ECHO: https://ec.europa.eu/info/departments/humanitarian-aid-and-civil-protection_en