NMPD 2021/17
Izsludināts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
NMPD 2021/18
Izsludināts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
NMPD 2020/55 ERAF
Izsludināts
Publikācijas datums:
Grozījumu datums: 08.04.2021.
Iesniegšanas datums
NMPD 2021/13
Izsludināts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
NMPD 2021/12
Pieteikumi/piedāvājumi atvērti
Publikācijas datums:
Grozījumu datums: 04.03.2021.
Iesniegšanas datums
NMPD 2021/14
Pārtraukts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
NMPD 2021/6
Pieteikumi/piedāvājumi atvērti
Publikācijas datums:
Grozījumu datums: 26.02.2021.
Iesniegšanas datums
NMPD 2021/10
Pieteikumi/piedāvājumi atvērti
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
NMPD 2021/11
Pieteikumi/piedāvājumi atvērti
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
NMPD 2021/9
Pieteikumi/piedāvājumi atvērti
Publikācijas datums:
Grozījumu datums: 15.02.2021.
Iesniegšanas datums
NMPD 2021/1
Uzsākta līguma slēgšana
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
NMPD 2021/5
Uzsākta līguma slēgšana
Publikācijas datums:
Grozījumu datums: 19.02.2021.
Iesniegšanas datums

Par tiesībām piegādāt ārējās fiksācijas ķirurģisko komplektu

Piegādātājs / izpildītājs
'Medasistents' SIA
Līgumsumma
14850
NMPD 2021/8
Noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
NMPD 2020/31 ERAF
Izsludināts
Publikācijas datums:
Grozījumu datums: 18.03.2021.
Iesniegšanas datums

Par tiesībām piegādāt medikamentus

Paredzamā līgumcena
477000
NMPD 2021/3
Pieteikumi/piedāvājumi atvērti
Publikācijas datums:
Grozījumu datums: 22.01.2021.
Iesniegšanas datums

Par tiesībām piegādāt filtrējošās gāzmaskas un to filtrus

Piegādātājs / izpildītājs
'GRIF' SIA
Līgumsumma
17000
NMPD 2021/7
Noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Par tiesībām sniegt apsardzes un signalizācijas pakalpojumus

Piegādātājs / izpildītājs
'GRIFS AG' SIA
Līgumsumma
411079.03
NMPD 2021/4
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Imobilizācijas un pārvietošanas aprīkojuma piegāde

Piegādātājs / izpildītājs
'Arbor Medical Korporācija' SIA
Līgumsumma
138999
NMPD 2021/2
Uzsākta līguma slēgšana
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Vienotā datu pārraides tīkla uzturēšana

Piegādātājs / izpildītājs
'Tet' SIA
Līgumsumma
841262.4
NMPD 2020/57
Noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
NMPD 2020/58 ERAF
Pieteikumi/piedāvājumi atvērti
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
NMPD 2020/56
Pārtraukts
Publikācijas datums:
Grozījumu datums: 07.12.2020.
Iesniegšanas datums
NMPD 2020/54
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
NMPD 2020/48
Noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums