Uzņemošās valsts atbalsts ir civilmilitārs atbalsts, ko miera laikā, valsts apdraudējuma vai militārā iebrukuma apstākļos Latvija kā uzņemošā valsts Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (turpmāk – NATO) ietvaros sniedz sabiedroto valstu bruņotajiem spēkiem, kā arī NATO un Eiropas Savienības organizācijām, kuras atrodas Latvijas kā uzņemošās valsts teritorijā, veic militārās operācijas tajā vai to šķērso.

Kopumā Uzņemošās valsts atbalsts nodrošināšanā atbilstoši kompetencei ir iesaistītas 24 institūcijas, tai skaitā Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (turpmāk – NMPD). Veselības ministrija koordinē Latvijas medicīnisko resursu plānošanu, kas nepieciešami uzņemošās valsts medicīniskā atbalsta nodrošināšanai un, atbilstoši plānošanas grupas pieprasījumam un saskaņā ar iekšlietu ministra vai tā pilnvarotas amatpersonas atļauju, nodrošina medicīnisko ierīču un medikamentu materiālo rezervju iesaistīšanu, kā arī sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību.

Likums  “Par uzņemošās valsts atbalsta nodrošināšanu

 

Vēl NMPD piedalās NATO civilā sektora apvienotajā veselības darba grupā (Joint Medical Group).