Tāmes

Saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 11.decembra instrukciju Nr.8 "Instrukcija par valsts budžeta tāmēm", NMPD 2021. gada valsts pamatbudžeta aktuālās tāmes var apskatīt Valsts kases interneta vietnē: 

https://www.kase.gov.lv/parskati-un-tames/valsts-budzeta-tames

  • izvēloties pie kategorijas "ministrija" - Veselības ministrija un
  • pie kategorijas "iestāde" - Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests.