Statuss:
Īstenošanā
ERAF logo

2021.gada 19.jūnijā noslēgta vienošanās starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un NMP dienestu par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansēta projekta "Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta operatīvo medicīnisko transportlīdzekļu parka atjaunošana" (turpmāk – projekts) īstenošanu. 

ERAF finansēta projekta ietvaros tiks atjaunots operatīvā medicīniskā transporta parks Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā (turpmāk – NMPD), lai uzlabotu savlaicīgas un kvalitatīvas pirmsslimnīcas etapa neatliekamās medicīniskās palīdzības (turpmāk – NMP) sniegšanu, ieguldot 16 400 000 eiro.

Galvenās darbības projektu mērķu sasniegšanai: 

  • iegādāties vismaz 157 jaunas, pilnībā aprīkotas un Ceļu satiksmes drošības direkcijā reģistrētus operatīvos medicīniskos transportlīdzekļus – ārsta palīgu brigādes 
  • informācijas un publicitātes pasākumu nodrošināšana 

Projektā veiktās darbības ir pilnībā saistītas ar neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanu pirmsslimnīcas etapā, tostarp veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu tādās prioritārajās veselības jomās kā sirds un asinsvadu slimību gadījumos, bērnu (sākot no perinatālā un neonatālā perioda) aprūpes gadījumos, koronavīrusa infekcijas izraisītas slimības COVID-19 gadījumos, kā arī citos sabiedrības veselību apdraudošo krīžu gadījumos. 

Kopējais projekta finansējums ir 16 400 000 EUR, no kuriem ERAF finansē 13 940 000 EUR. Projektu ilgums ir 30 mēneši un to plānots realizēt līdz 2023. gada 31.decembrim.

Projekta kontaktpersona:

Sintija Mūrniece

Projektu vadītāja
sintija.murniece [at] nmpd.gov.lv