Statuss:
Īstenošanā
ERAF logo

2021.gada 19.jūnijā noslēgta vienošanās starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un NMP dienestu par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansēta projekta "Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta operatīvo medicīnisko transportlīdzekļu parka atjaunošana" (turpmāk – projekts) īstenošanu. 

ERAF finansēta projekta ietvaros tiks atjaunots operatīvā medicīniskā transporta parks Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā (turpmāk – NMPD), lai uzlabotu savlaicīgas un kvalitatīvas pirmsslimnīcas etapa neatliekamās medicīniskās palīdzības (turpmāk – NMP) sniegšanu, ieguldot 16 400 000 eiro.

Galvenās darbības projektu mērķu sasniegšanai: 

  • iegādāties vismaz 157 jaunas, pilnībā aprīkotas un Ceļu satiksmes drošības direkcijā reģistrētus operatīvos medicīniskos transportlīdzekļus – ārsta palīgu brigādes 
  • informācijas un publicitātes pasākumu nodrošināšana 

Projektā veiktās darbības ir pilnībā saistītas ar neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanu pirmsslimnīcas etapā, tostarp veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu tādās prioritārajās veselības jomās kā sirds un asinsvadu slimību gadījumos, bērnu (sākot no perinatālā un neonatālā perioda) aprūpes gadījumos, koronavīrusa infekcijas izraisītas slimības COVID-19 gadījumos, kā arī citos sabiedrības veselību apdraudošo krīžu gadījumos. 

Kopējais projekta finansējums ir 16 400 000 EUR, no kuriem ERAF finansē 13 940 000 EUR. Projektu ilgums ir 30 mēneši un to plānots realizēt līdz 2023. gada 31.decembrim.

Projekta aktualitātes:

2022. gada ceturtajā ceturksnī aktīvi noris darbs pie 110 jaunu un aprīkotu operatīvo medicīnisko transportlīdzekļu (turpmāk - OMT) iegādes saskaņā ar līgumu “Operatīvo medicīnisko transportlīdzekļu iegāde ar servisa pakalpojumiem”, kas 2021. gada 24. novembrī noslēgts starp Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu (turpmāk – Dienests) un SIA “Mūsu Auto Valmiera”. 

Līdz 2022. gada decembra beigām ir piegādi jau 74 pilnībā aprīkoti OMT. No piegādātajiem OMT seši OMT ir nodoti lietošanai Dienesta struktūrvienībai - Specializētās medicīnas centram, bet vienam OMT cita ERAF projekta ietvaros ir uzstādīts un tiek testēts operatīvās darbības mobilitāti nodrošinošo iekārtu kompleksa prototips, kas sevī iekļauj kopīgu video, navigācijas un resursu vadības risinājumu un nodrošinās Dienesta brigāžu pārvaldību. Pēc prototipa sekmīgas pieņemšanas, ar šādu iekārtu kompleksu tiks aprīkoti arī pārējie OMT, provizoriski - šī gada martā, un varēs tikt nodoti brigādēm lietošanā.

2023. gada februārī plānots saņemt vēl 24 jaunus OMT un Dienests prognozē, ka visi atlikušie transportlīdzekļi tiks piegādāti līdz 2023. gada marta beigām.

Otrs šī projekta ietvaros veiktais iepirkums "Operatīvo medicīnisko transportlīdzekļu (B tipa) iegāde ar servisa pakalpojumiem", kas paredzēts divu personu brigāžu transporta nodrošinājumam, vēl nav noslēdzies un notiek saņemto piedāvājumu vērtēšanas process. Plānots, ka šī iepirkuma procedūra noslēgsies 2023. gada janvārī vai februārī, ja netiks saņemta pārsūdzība no pretendentiem. 

4 operatīvie medicīniskie auto stāv stāvvietās

Turpinās darbs pie līguma izpildes iepirkumam “Operatīvo medicīnisko transportlīdzekļu iegāde ar servisa pakalpojumiem”, kura ietvaros SIA “Mūsu Auto Valmiera” piegādās 110 jaunus operatīvos medicīniskos transportlīdzekļus (turpmāk - OMT) Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam (turpmāk – Dienests). Pirmais OMT prototips ir reģistrēts Ceļu satiksmes drošības direkcijā un nodots Dienestam, taču vēl nav nodots brigādei, jo cita projekta ietvaros to nepieciešams aprīkot ar operatīvās darbības mobilitāti nodrošinošo iekārtu kompleksu (turpmāk ODM komplekss) uzņēmumā AS “Inkomerc Holding”.

Tuvākajā laikā tiks piegādāti vēl 10 jauni OMT, no kuriem 6 transportlīdzekļi tiks nodoti Dienesta Specializētās medicīnas centram, tiem nav nepieciešama ODM kompleksu uzstādīšana. Šobrīd šie auto ir pilnībā aprīkoti, marķēti ar operatīvā transportlīdzekļa uzlīmēm un gaida Veselības ministrijas rīkojumu par operatīvā transportlīdzekļa statusa piešķiršanu. Pārējie OMT tiks nodoti reģionālajām struktūrvienībām pēc aprīkošanas ar ODM kompleksiem. Plānots, ka oktobra vidū piegādei būs gatavi nākamie 10 transportlīdzekļi.


Otrs šī projekta ietvaros veiktais iepirkums "Operatīvo medicīnisko transportlīdzekļu (B tipa) iegāde ar servisa pakalpojumiem", kas pamatā būs paredzēti divu personu brigāžu transporta nodrošinājumam, ir izsludināts, bet vēl nav pienācis piedāvājumu atvēršanas termiņš.

Iepirkuma “Operatīvo medicīnisko transportlīdzekļu iegāde ar servisa pakalpojumiem” uzvarētājs SIA “Mūsu Auto Valmiera” turpina darbu pie līguma izpildes, lai varētu Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam (turpmāk – Dienests) piegādāt 110 jaunus operatīvos medicīniskos transportlīdzekļus (turpmāk - OMT). Šī gada maijā Polijā, kur notiek jauno automašīnu aprīkošana, Dienesta pārstāvji apskatīja pirmā OMT prototipu un norādīja nepieciešamos uzlabojumus. Jūnija beigās pirmais OMT ir uzsācis ceļu pie mums, bet pagaidām atrodas Lietuvā, kur veic pēdējos darbus pirms nosūtīšanas uz Latviju. Plānots, ka jūlija vidū būs apstiprināta nepieciešamā sertifikācijas dokumentācija, lai OMT varētu reģistrēt CSDD un nodot Dienestam izmēģināšanai. 

Turpinās darbs pie otra iepirkuma dokumentācijas sagatavošanas - "Operatīvo medicīnisko transportlīdzekļu (B tipa) iegāde ar servisa pakalpojumiem", kas pamatā paredzēts divu personu brigāžu transporta nodrošinājumam. Š.g. 26.maijā sākās un joprojām notiek aprobācija šāda tipa OMT prototipam, kas tika iegādāts 2021.gadā par Dienesta līdzekļiem.

  1. Noslēdzoties transportlīdzekļu iegādes iepirkumam, konkursā uzvarēja uzņēmums SIA “Mūsu Auto Valmiera”. Šobrīd noris darbs pie līguma izpildes - 110 jaunu un aprīkotu operatīvo medicīnisko transportlīdzekļu (turpmāk - OMT) piegādes Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam. Tomēr uzņēmums ir sniedzis informāciju, ka ir radies divu nedēļu Volkswagen rūpnīcu darbības pārtraukums, kas ietekmē arī OMT piegādes termiņu ar divu nedēļu nobīdi.

Tiklīdz uzņēmums NMPD piegādās OMT, plānots veikt virkni uzdevumus:

  • katram transportlīdzeklim būs nepieciešams piešķirt operatīvā transporta statusu. Tāpēc NMPD lūgs Veselības ministrijas Operatīvā transportlīdzekļa statusa piešķiršanas un anulēšanas komisijai izvērtēt šos auto un rosināt Veselības ministrijai piešķirt statusu.
  • savukārt pēc attiecīga Veselības ministrijas rīkojuma saņemšanas, transportlīdzekļus reģistrēs VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcijā" un nodos NMPD rīcībā.
  • saņemot operatīvos auto, NMPD tiem uzstādīs IT un sakaru iekārtas – rācijas un citu aprīkojumu. Tikai pēc to uzstādīšanas, šie transportlīdzekļi varēs tikt izmantoti, dodoties izsaukumos.
  1. Turpinās darbs arī pie otra iepirkuma dokumentācijas sagatavošanas - "Operatīvo medicīnisko transportlīdzekļu (B tipa) iegāde ar servisa pakalpojumiem", kas pamatā paredzēts divu personu brigāžu transporta nodrošinājumam.

Kopš projekta uzsākšanas 2021.gada 1.jūlijā, NMPD ir strādājis pie divu iepirkumu izstrādes un īstenošanas:

  1. Ir noslēgts pirmais iepirkums “Operatīvo medicīnisko transportlīdzekļu iegāde ar servisa pakalpojumiem”, kas  tika izsludināts 2021.gada 22.martā. Lai pārliecinātos par iepirkuma komisijas veikto darbību leģitimitāti, iepirkuma izsludināšanas laikā un pirms līguma noslēgšanas iepirkuma dokumentācija un vērtēšanas process tika izvērtēts Iepirkumu uzraudzības birojā un tika saņemti pozitīvi atzinumi.

Iepirkumam noslēdzoties, tika noteikts uzvarētājs, kurš piedāvāja saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu. Iepirkuma uzvarētājs ir uzņēmums SIA “Mūsu Auto Valmiera”, kas piegādās NMPD 110 jaunus un aprīkotus operatīvos medicīniskos transportlīdzekļus. Visas iegādātās automašīnas pēcāk nonāks visos NMPD reģionālajos centros visā Latvijā, kā arī Specializētās medicīnas centrā, lai dotos izsaukumos un glābtu cilvēku dzīvības.

2021.gada 16.decembrī no Volkswagen ražotāja reģionālā pārstāvja saņēmām transportlīdzekļu pasūtījuma apstiprinājumu, taču konkrēts ražošanas un piegādes grafiks vēl nav zināms, jo šim pasūtījumam jāveic īpaša saskaņošana, lai transportlīdzekļi pie mums nonāktu bez ātruma ierobežotājiem un tahogrāfiem. 

  1. Tāpat ir uzsākts darbs pie otra iepirkuma dokumentācijas sagatavošanas - "Operatīvo medicīnisko transportlīdzekļu (B tipa) iegāde ar servisa pakalpojumiem", kas pamatā paredzēts divu personu brigāžu transporta nodrošinājumam. 

Šo iepirkumu plānots izsludināt 2022.gada pirmajā ceturksnī un kopā plānots iegādāties vismaz 47 šādus operatīvos medicīniskos transportlīdzekļus. Plānots, ka šie operatīvie transportlīdzekļi būs aprīkoti ar automātisko pārnesumkārbu, pilnpiedziņu un visu četru riteņu neatkarīgo piekari, un to pilnā masa nepārsniegs 3500kg, lai tos var vadīt ar B kategorijas autovadītāja apliecību, kas ir īpaši aktuāli divu ārstniecības personu brigādēm. Papildus ieguvums šādām mazākām mašīnām būs to gabarīti, kas ir mazāki par esošajiem operatīvajiem medicīniskajiem transportlīdzekļiem, attiecīgi šiem auto būs arī labāka manevrēt spēja pilsētā.

Plašāka informācija par iepirkumu rezultātiem un gaitu tiks publicēta projekta aktualitāšu sadaļā.

Projekta kontaktpersona:

Sintija Mūrniece

Projektu vadītāja
sintija.murniece [at] nmpd.gov.lv