Uzziniet vairāk par medicīnas studentu prakses un rezidentūras cikla nodrošināšanu Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā:

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (Dienests) sniedz iespēju ikvienam topošajam ārstam vai ārsta palīgam iegūt praktiskās iemaņas jau studiju laikā, dodoties izsaukumos pie pacientiem profesionālu Dienesta darbinieku pavadībā.

Lai nodrošinātu prakses iespējas, Dienests ir noslēdzis sadarbības līgumus ar Latvijas universitātēm un medicīnas koledžām, kas nodrošina topošo ārstniecības speciālistu apmācību. Sadarbības ietvaros Dienests nodrošina klīnisko un kvalifikācijas prakšu norisi šādiem medicīnas studentiem:

 • Rīgas Stradiņa universitātes studiju programmā “Medicīna”
 • Latvijas Universitātes studiju programmā “Ārstniecība”
 • Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta Medicīnas koledžas un
 • Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas studiju programmā “Ārstniecība” ar iegūstamo kvalifikāciju ārsta palīgs un neatliekamās medicīnas ārsta palīgs
 • Rīgas Stradiņa universitātes Liepājas Filiāles,
 • Latvijas Universitātes Rīgas 1.medicīnas koledžas,
 • Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas un
 • Daugavpils Universitātes aģentūras Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledžas studiju programmā “Ārstniecība” ar iegūstamo kvalifikāciju ārsta palīgs.

Ik gadu prakse Dienestā tiek nodrošināta 200 līdz 300 medicīnas studentiem. Atkarībā no katras mācību iestādes praksei noteiktajām prasībām, studenti Dienestā pilnveido zināšanas un prasmes 30 līdz 480 stundas  kā trešā brigādes persona pieredzējušu ārsta palīgu vai ārstu vadībā. Tā ir iespēja iepazīt darba vidi pirmsslimnīcas etapā, neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanas  principus, strādāt ar modernām tehnoloģijām un aprīkojumu, kā arī gūstot pieredzi no profesionāļiem.

Medicīnas studenti, iespēju robežās, var izvēlēties arī  prakses vietu (pilsētu), kurā prakse Dienestā tiks nodrošināta.


 • Jautājumu gadījumā par prakses organizēšanu, kā pieteikties un kas jāņem vērā prakses Dienestā laikā, medicīnas studentus aicinām vērsties  pie savas mācību iestādes kontaktpersonas vai Dienesta kontaktpersonas, kas nodrošina šo procesu.

Dienesta kontaktpersona šajos jautājumos ir Ārstniecības kompetenču pilnveides sistēmas vadītājs.

Pirmais solis ārstam ceļā uz izaugsmi ir - izvēlētās rezidentūras studijas kādā specializācijā, piemēram, anestezioloģijā – reanimatoloģijā. Rezidentūras laikā ārsti iegūst nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai spētu palīdzēt pacientiem dažādu veselības problēmu vai traumu gadījumos.

Arī Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (Dienests) ir noslēdzis sadarbības līgumus ar vairākām ārstniecības iestādēm par rezidentu apmācību. Dienestā rezidentūras cikls neatliekamajā medicīnā tiek nodrošināts  šādu specialitāšu rezidentiem:

 • neatliekamās medicīnas ārsts,
 • anesteziologs - reanimatologs,
 • ģimenes ārsts,
 • sporta ārsts, kuriem rezidentūras studiju programmas ietvaros, jāgūst pieredze neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā pirmsslimnīcas etapā.

Ik gadu Dienests  nodrošina dažādu specialitāšu ap 20-35 rezidentu apmācību neatliekamajā medicīnā. Tās ir 80 līdz 160 zināšanu un prasmju pilnveides stundas, nodrošinot neatliekamos medicīnisko palīdzību pacientiem pirmsslimnīcas etapā. Tā ir neatsverama pieredze, ko nevar iegūt citviet Latvijā. Mediķi, strādājot neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāžu sastāvā, saskaras ar visdažādākajiem apstākļiem un situācijām. Nereti neatliekamā medicīniskā palīdzība jāsniedz uz ielas, mežā, operatīvajā auto, lietū, vējā, sniegputeņa laikā... Arī izsaukumu motīvi un nepieciešamās palīdzības veidi ir atšķirīgi. Vienā izsaukumā var nākties reanimēt pacientu, citā pieņemt dzemdības vai sniegt palīdzību smagā autoavārijā cietušajam, kurš guvis politraumu jeb vairāku ķermeņu daļu nopietnus ievainojumus.

No rezidentūras cikla laikā piedzīvotā un pārdzīvotā ārsti gūst neatsveramu pieredzi, pat, ja savu profesionālo darbību nākotnē neplāno saistīt ar neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanu pirmsslimnīcas etapā.


 • Jautājumu gadījumā par rezidentūras ciklu neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā pirmsslimnīcas etapā rezidentiem jāsazinās ar Dienesta vai ar savas rezidentūras nodrošinošās ārstniecības iestādes kontaktpersonu.

Dienesta kontaktpersona šajā jomā ir Ārstniecības kompetenču pilnveides sistēmas vadītājs.