Pasaules Veselības Organizācijas Ārkārtas medicīnisko vienību (World Health Organisation Emergency Medical Teams) iniciatīva ir izveidota, lai stiprinātu veselības aizsardzības sistēmu nacionālā un starptautiskā līmenī, kā arī, lai sniegtu operatīvu medicīnisko palīdzību ārkārtas situāciju gadījumos, koordinējot medicīniskās komandas uz vietām, kurā ir nepieciešams medicīniskais atbalsts. Iniciatīvā nozīmīgs uzsvars ir operatīvas palīdzības sniegšanai, jo spēja ātri reaģēt uz katastrofas seku novēršanu būtiski uzlabo cietušo personu tālāko atlabšanas procesu, kā arī mazina mirstības risku.

Iniciatīvas vīzija ir saglabāt veselību, aizsargāt cieņu un glāb dzīvību  un misija ir samazināt zaudētās dzīvības, kā arī novērst cilvēku invaliditāti, kas radusies pēkšņu katastrofu un uzliesmojumu gadījumā, ātri izvietojot un koordinējot kvalitatīvi nodrošinātu neatliekamo medicīnisko palīdzību.

Šīs iniciatīvas ietvaros PVO, sazinoties ar dalībvalstu Veselības ministrijām, ir aicinājis katrā valstī izveidot nacionālo kontaktpunktu, lai notiktu informācijas apmaiņa ar Ārkārtas mediciskajā vienībā iesaistītajām organizācijām, atbildīgajām ministrijām un starptautiskām organizācijām.  Latvijā nacionālais kontaktpunkts ir Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, lai gan šobrīd tā resursi nav iesaistīti medicīniskās palīdzības sniegšanas misiju realizēšanā citās valstīs.

 

Informācija par PVO Ārkārtas medicīnisko vienību iniciatīvu: https://extranet.who.int/emt/