Statuss:
Noslēdzies
ERAF logo

Eiropas reģionālās attīstības fonda projekts  "Iekšlietu ministrijas radiosakaru sistēmas modernizācija"

PROJEKTA NOSAUKUMS: „Iekšlietu ministrijas radiosakaru sistēmas modernizācija”

PROJEKTA Nr: 3DP/3.2.2.1.1/13/IPIA/CFLA/011/008

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS: Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs

FINANSĒJUMS: LVL 11 397 025

ATBILDĪGĀ IESTĀDE: Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrija

SADARBĪBAS IESTĀDE: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

SADARBĪBAS PARTNERI:

  • Iekšlietu ministrijas iestādes (Valsts policija; Valsts drošības dienests; Valsts robežsardze un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests)
  • Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests
  • Satversmes aizsardzības birojs
  • Valsts ieņēmumu dienests

Projekts izstrādāts:

Pamatojoties uz ERAF darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.prioritātes „Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana” 3.2.2.pasākuma „IKT infrastruktūra un pakalpojumi” 3.2.2.1.aktivitātes „Publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēmu attīstība” 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” īstenošanu un Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumu Nr.766 „Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu iesniegumu atlases otro, trešo, ceturto un piekto kārtu”.

Projekta mērķis:

Nodrošināt balss radiosakaru pārraides pāriešanu no analogā režīma uz ciparu (digitālo) balss pārraidi ar integrēto datu pārraidi un gala (radiostaciju) lietotāju ģeogrāfisko koordināšu vietas noteikšanas informācijas sistēmas ieviešanu, lai nodrošinātu atbilstību Šengenas konvencijas 44.pantam.

Projekta mērķa grupas:

Valsts pārvaldes iestādes (Valsts policija, Valsts robežsardze, Drošības policija, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests u.c.), kuras savas kompetences ietvaros sniedz pakalpojumus valsts iedzīvotājiem sabiedriskās drošības un kārtības nodrošināšanā.

Iekšlietu ministrijas radiosakaru sistēmas modernizācijas projektā tika veikta esošās radiosakaru sistēmas infrastruktūras un abonentu radiostaciju iekārtu digitalizācija, nodrošinot ciparu balss pārraidi ar integrēto datu pārraidi un paaugstinātas drošības (AES 256 biti) šifrēšanu. Veicot esošās radiosakaru sistēmas modernizāciju, īstenotas šādas aktivitātes un pasākumi:

  • radiosakaru sistēmas gala (radiostaciju) lietotāju ģeogrāfisko koordināšu vietas noteikšanas informācijas sistēmas iegāde;
  • radiosakaru sistēmas infrastruktūras centrālo iekārtu modernizācija;
  • radiosakaru sistēmas infrastruktūras teritoriālo bāzes staciju modernizācija;
  • radiosakaru sistēmas radiostaciju modernizācija;
  • 9 radiosakaru sistēmas infrastruktūras teritoriālo bāzes staciju uzstādīšana;
  • radiosakaru sistēmas administratoru apmācība.

Projekta kontaktpersona: Līga Peisniece, IeM Informācijas centrs (Liga.Peisniece@ic.iem.gov.lv, tel.nr. 67208369)