NMPD Specializētās medicīnas centra (SMC) galvenais uzdevums ir nodrošināt specializēto neatliekamo medicīnisko palīdzību (NMP) ārstniecības iestādēm. Šī palīdzība ietver gan  konsultācijas pa telefonu, gan konsultācijas, operācijas un manipulācijas klātienē slimnīcās, gan arī  kritiski slimu pacientu medicīnisko transportēšanu starp slimnīcām.

SMC sniedz atbalstu arī NMPD mediķu brigādēm pirmsslimnīcas etapā. Sarežģītos gadījumos atrodoties izsaukuma vietā pie smagas traumas guvuša vai kritiski slima pacienta SMC tās konsultē, sniedz padomus, kā rīkoties. Tāpat SMC veic pacientu transportēšanu uz/no ārvalstīm un nodrošina medicīnisko palīdzību valsts nozīmes publiskajos pasākumos.

  Gadījumi, kādos SMC speciālisti nodrošina atbalstu saviem kolēģiem Latvijas slimnīcās, ir noteikti 2018. gada 28. augusta Ministru kabineta noteikumos Nr. 555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība”:

  1. katastrofās vai ārkārtas medicīniskajās situācijās pēc glābšanas dienestu vai ārstniecības iestādes vadītāja pilnvarotas ārstniecības personas pieprasījuma;
  2. pēc stacionārās ārstniecības iestādes vadītāja pilnvarotas ārstniecības personas pieprasījuma, ja nepieciešamais medicīniskās palīdzības apjoms pārsniedz pieejamās medicīniskās palīdzības iespējas ārstniecības iestādē, šādos gadījumos:
   • smagas galvas traumas un spontāni intrakraniāli asins izplūdumi;
   • mugurkaula traumas ar muguras smadzeņu bojājumiem;
   • smagas politraumas;
   •  smags vai plašs apdegums, apsaldējums;
   •  maģistrālo asinsvadu ievainojums vai akūts slēgums;
   •  traumatiskas amputācijas, kur iespējama replantācija;
   •  smagas akūtas ķirurģiskas slimības vai ķirurģiskas operācijas smagas komplikācijas;
   •  smagas iekšējas asiņošanas;
   •  smags miokarda infarkts, akūti sirdsdarbības ritma traucējumi;
   •  smags, komplicēts augšējo elpošanas ceļu nosprostojums;
   •  smagas saindēšanās;
   •  neskaidra infekcioza slimība vai masveida infekcijas saslimšana īsā laikā, kā arī pamatotas aizdomas par sevišķi bīstamu infekcijas slimību;
   •  cietušais (slimais) atrodas veselībai un dzīvībai kritiskā stāvoklī, un tam nepieciešama konsultācija (konsīlijs), medicīniskā pārvešana vai medicīniskā evakuācija ar gaisa transportu uz atbilstoša profila stacionāro ārstniecības iestādi Latvijas teritorijā;
  3.  pēc ārstniecības iestādes vadītāja pilnvarotas ārstniecības personas pieprasījuma, ja uz ES dalībvalsts, EEZ valsts vai Šveices ārstniecības iestādi dzīvībai kritiskā stāvoklī nepieciešams neatliekami pārvest bērnu, kurš šo noteikumu noteiktajā kārtībā ir saņēmis S 2 veidlapu "Apliecinājums tiesībām uz plānveida ārstēšanu", vai pārvest šādu bērnu no ES dalībvalsts, EEZ valsts vai Šveices ārstniecības iestādes, ja atbilstoši viņa veselības stāvoklim nepieciešama medicīniskā transportēšana.

  Telefoniskās konsultācijas sniedz dežūru režīmā strādājošie SMC ārsti, kuri nepieciešamības gadījumā dodas izsaukumos uz slimnīcām:

  • bērnu IT ārsts
  • anesteziologs – reanimatologs
  • neonatologs
  • asinsvadu ķirurgs
  • apdegumu traumatologs
  • bērnu ķirurgs
  • bērnu neiroķirurgs
  • bronhologs
  • gastroenterologs – endoskopists
  • ginekologs
  • infektologs
  • kardiologs
  • ķirurgs
  • neiroķirurgs
  • otolaringologs
  • sejas, mutes un žokļu ķirurgs
  • torakālais ķirurgs
  • traumatologs
  • mugurkaulāja ķirurgs

  Kā SMC organizē un nodrošina palīdzības sniegšanu slimnīcām?

  Specializētās medicīnas centra operatīvais auto un darbinieki auto un pie helikoptera

  SMC diennakts režīmā strādā divi vadības dispečeri – sertificēti ārsta palīgi, kuriem piemīt labas komunicēšanas prasmes, spējas orientēties plaša profila medicīnas jomās un operatīvi organizēt specializētās medicīniskās palīdzības nodrošināšanu arī nestandarta situācijās.

  Dispečeri pieņem telefona zvanus no ārstniecības iestādēm, organizē telefonisko konsultāciju, konsīliju un izsaukumu izpildi.

  Darba procesu sekmīgākai nodrošināšanai un darba kvalitātes uzraudzības nolūkos visas telefona sarunas tiek ierakstītas.

  Specializētās medicīnas centra dispečeri

  Ņemot vērā telefonisko konsultāciju laikā pieejamo informāciju, SMC ārsts vai nereti arī vairāki ārsti:

  Konsultējot kolēģus, SMC ārsti ļoti bieži (vairāk nekā 2500 reižu gadā), izvērtē vizuālās diagnostikas rezultātus no attāluma DATAMED sistēmā.

  SMC ārsti savas profesionālās prasmes uztur ikdienā strādājot universitāšu un citās Rīgas slimnīcās. Ārstu-speciālistu darba laiks SMC darba dienās sākas tikai pēc slimnīcas pamatdarba laika beigām, bet citās dienās viņu iesaiste nav ierobežota laikā.

  SMC personāls un ārstu pamatdarbavietas - 39 ārsti no PSKUS, 39 no RAKUS, 25 no BKUS, 11 no citām slimnīcām, 42 ārsta palīgi, māsas un vadības dispečeri
  SMC personāls un ārstu pamatdarbavietas

  Ja slimnīcu vai NMP brigāžu kolēģiem palīdzība nepieciešama neatliekami un ārsts vēl nav uzsācis dežūru SMC vai arī telefoniski nav sasniedzams (piemēram, atrodas citā izsaukumā), dispečers cenšas organizēt cita ārsta konsultāciju atbilstošajā specialitātē. Atsevišķās situācijās SMC telefonisko konsultāciju nodrošināšanā piesaista arī universitātes slimnīcā vai specializētā slimnīcā darba vietā esošus ārstus, kuri nav NMPD darbinieki.

  Lai sniegtu palīdzību pacientam uz vietas vai to pārvestu uz citu stacionāru, SMC katru dienu strādā un gatavas jebkurā brīdī 24/7 režīmā doties uz kādu no Latvijas slimnīcām arī:

  • divas pieaugušo reanimācijas brigādes
  • bērnu intensīvās terapijas brigāde
  • divas neonatologa brigādes

  SMC brigāde var tikt komplektēta arī citā sastāvā, kas ir atbilstošs konkrēta izsaukuma vajadzībām.

  Telefoniskās konsultācijas laikā kopā ar izsaukuma pieteicēju tiek novērtēta SMC izsaukuma izpildes steidzamības pakāpe. Tas ir būtiski, lai savlaicīgi nodrošinātu neatliekami sniedzamu palīdzību īpaši situācijā, kad katrā specialitātes grupā dežurē viens speciālists.


  Informatīvs plakāts (A3 formāts) par SMC darbību, speciālistiem un atbalsta iespējām slimnīcām.

  Lai to lejupielādētu un izdrukātu, spiediet uz zemāk pievienoto failu: