Prasības pretendentam

clip art

 

Vismaz 18 gadi

Vismaz vidējā izglītība

Iesniedz iesniegumu un saņemot rēķinu veic kursu apmaksu

clip art

 

 

1. Iesniegumu nosūta elektroniski, izmantojot e-adresi, pa pastu vai iesniedz klātienē: Laktas iela 8, Rīga, LV-1013 (plašāk par iesniegumu noformēšanu un iesniegšanu sadaļā "Iesniegumu iesniegšanas kārtība Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā")

2. Maksa par pirmās palīdzības apmācības kursu EUR 507,58

Piedalās 68h apmācībās

clip art

 

Apgūst pirmās palīdzības pasniedzēju 68 stundu programmu, nokārto zināšanu pārbaudījumu un iegūst pirmās palīdzības pasniedzēja stažiera statusu. Apmācības kursa ilgums 8 dienas. Norises vieta Rīga.

Stažējas pirmās palīdzības apmācību veikšanā 90h

clip art

 

 

Sertificēta pirmās palīdzības pasniedzēja (instruktora vai instruktora palīga) uzraudzībā

Iesniedz iesniegumu un saņemot rēķinu veic apmaksu par tiesību piešķiršanu

clip art

 

1. Iesniegumu nosūta elektroniski, izmantojot e-adresi, pa pastu vai iesniedz klātienē: Laktas iela 8, Rīga, LV-1013 (plašāk par iesniegumu noformēšanu un iesniegšanu sadaļā "Iesniegumu iesniegšanas kārtība Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā")

2. Maksa par tiesību piešķiršanu nodarboties ar pirmās palīdzības apmācību EUR 342,69

Kārto eksāmenu

clip art

 

Iegūst

Pirmās palīdzības pasniedzēja sertifikātu. Statusu - pirmās palīdzības pasniedzējs.

Sīkāka informācija par 68h apmācību un tiesību piešķiršanu, rakstot uz e-pastu ppregistracija@nmpd.gov.lv