Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests ir izstrādājis jaunu informācijas sistēmu Pirmās palīdzības sniegšanas apmācību pārvaldības informācijas sistēma un e-pakalpojumu - Pirmās palīdzības apmācība.

Digitalizēta pirmās palīdzības apmācības procesa galvenie ieguvumi:

  • iepazīties un pieteikties pirmās palīdzības kursiem vienā vietā – ērti un jebkurā laikā
  • saņemt digitāli pieejamas pirmās palīdzības apmācības apliecības, kuras ērti var iesniegt, nosūtot pa e pastu, piemēram, darba devējam
  • sekot  līdzi apliecību derīguma termiņam
  • operatīvi nodrošināt pirmās palīdzības apmācību procesu pārraudzību
  • veikt elektronisku informācijas apmaiņu ar institūcijām, kurām savu funkciju pildīšanai nepieciešama informācija par pirmās palīdzības pamatzināšanu apmācības kursu beigušajām personām (piemēram, CSDD, Valsts policija u.c.).
  • veidot pārskatus par veikto apmācību.

Informācija pirmās palīdzības pasniedzējiem un apmācītājorganizācijām

Pirmās palīdzības sniegšanas apmācību pārvaldības informācijas sistēma
Skatīt vairāk