Padomi Pirmā palīdzība
vizuālis - vai sirdsdarbības apstāšanās gadījumā Tu zinātu, kā palīdzēt tuviniekam?

Ja jaunietis neapjuka un tuviniekam uzsāka atdzīvināšanas pasākumus, tad nešaubies – to spēj arī Tu!

Brīvdienu rīts kādā ģimenē iesākās traģiski, kad jaunietis atrada savu tuvinieku bezsamaņā. Taču viņš neapjuka un nekavējoties zvanīja uz ārkārtas tālruni 113, lai izsauktu palīdzību. Sarunas laikā ļoti skaidri atbildēja uz dispečera jautājumiem un izpildīja ieteiktās darbības.

Jaunieša tuvinieks izsaukuma pieteikšanas brīdī vēl elpoja, tādēļ, vadoties pēc dispečera teiktā, viņš pagrieza bezsamaņā esošo uz sāniem stabilajā sānu pozā. Tā ļauj atbrīvot cietušā elpceļus. NMPD brigādes mediķi 6 minūšu laikā ieradās palīgā. Uz to brīdi jaunietis pēc dispečera norādēm jau veica sirds netiešo masāžu, jo tuviniekam bija apstājusies elpošana. Šādos gadījumos svarīga ir katra minūte. Nekavējoties uzsākti atdzīvināšanas pasākumi dod lielākas iespējas cilvēkam izdzīvot. Lielākas iespējas arī mediķiem, pārņemot palīdzības sniegšanu, glābt dzīvību. Šajā reizē mūsu mediķi vēl  vairāk kā pusstundu turpināja atdzīvināšanas pasākumus, izsaukumā palīgā devās arī otra – ārsta speciālista brigāde. Pateicoties jaunieša drosmīgajai rīcībai un mediķu kopīgajam darbam, izdevās atjaunot sirdsdarbību cietušajam un nogādāt viņu tuvākajā ārstniecības iestādē. Iemesls smagajam gadījumam – pēkšņa, dzīvību apdraudoša saslimšana. Situācija, kurā varam nokļūt ikviens – gan kā cietušais, gan tas, kurš līdzās ir vienīgais un no kura rīcības ir atkarīga cilvēka dzīvība.   

Palīdzības uzsākšana jau no pirmajām minūtēm dod lielāku cerību ne tikai uz sekmīgu atdzīvināšanu, bet arī lielāku iespēju, ka cilvēkam būs saglabāta turpmākās dzīves kvalitāte. Bez sirdsdarbības jau 5–8 minūšu laikā var iestāsies neatgriezeniski bojājumi galvas smadzenēs.

Galvenais, kas Tev jāatceras - ja cilvēks ir bezsamaņā, nekavējoties zvani uz ārkārtas tālruni 113. Ja cietušais neelpo –  veic netiešo sirds masāžu, līdz ierodas brigāde. Mūsu dispečercentra mediķi Tev palīdzēs!


  • Kā rīkoties, ja apstājas sirdsdarbība un jāuzsāk palīdzības sniegšana, atkārto mūsu mājas lapā:

https://www.nmpd.gov.lv/lv/atdzivinasanas-pasakumi-pieaugusajiem