Pirmā palīdzība Jaunumi
Pirmās palīdzības sniegšana

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (turpmāk – NMPD) informē, ka pirmās palīdzības sniegšanas apmācīttiesīgo privātpersonu atbilstības novērtēšanas komisijas sēde attālinātā formā tiešsaistē ir plānota 2021.gada 28. un 29.janvārī.

Darba kārtībā 28.janvārī tiks izskatīti dokumenti, kuri iesniegti NMPD uz 2020.gada 6.novembrī plānoto Komisijas sēdi:

  1. atkārtota sertifikācija;
  2. apmācītājorganizāciju atbilstības novērtēšana;
  3. instruktoru palīga tiesību atkārtota piešķiršana;
  4. instruktora tiesību piešķiršana;
  5. sertifikācijas eksāmena norises datuma noteikšana.

Komisijas sēde notiks arī 2021.gada 29.janvārī, ja tiks saņemti iesniegumi uz atkārtotu sertifikāciju no apmācītājorganizācijām un pasniedzējiem, kuriem sertifikāta derīguma termiņš beigsies 2021.gada maijā. Iesniegumu iesniegšanas termiņš – 2021.gada 10.janvāris.

Ņemot vērā ārkārtējo situāciju valstī, eksāmens šajā Komisijas sēdē netiks pieņemts, bet tiks lemts par tā norises datumu 2021.gadā. Atkārtoti iesniegumi nav jāiesniedz.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūdzam rakstīt uz e-pastu ppregistracija@nmpd.gov.lv vai sazināties pa tālruni 67337081.