Pirmā palīdzība Jaunumi
Pirmā palīdzība - tiek sniegta netiešā sirds masāža

NMPD informē pirmās palīdzības apmācītājorganizācijas un pasniedzējus, ka saistībā ar Ministru kabineta 2021.gada 6.jūlijā pieņemtajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr. 506 “Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”” ir atļauts pirmās palīdzības apmācības nodrošināt klātienē – gan teoriju, gan praksi to īstenojot iekštelpās vai ārtelpās. Noteikumi stājās spēkā 9.jūlijā.

Komplektējot apmācību grupu lielumu, apmācītājorganizācijām jāņem vērā, ka apmācāmās personas tiek dalītas trīs kategorijās –

  • vakcinētie un Covid-19 pārslimojušie (maksimums 15 cilvēki grupā)
  • nevakcinētie testēti (maksimums 10 cilvēki grupā)
  • nevakcinētie netestēti (maksimums 5 cilvēki grupā)

Joprojām saglabājas iespēja apmācību teorētisko daļu īstenot arī attālināti.

Aicinām pirmās palīdzības apmācītājorganizācijas un pasniedzējus iepazīties ar 14.jūlijā atjaunotajām vadlīnijām “Metodiskie norādījumi par pirmās palīdzības pamatzināšanu 12 stundu apmācības programmu un pirmās palīdzības pamatzināšanu 12 stundu apmācības programmu ar rakstisku teorētisko un praktisko triju stundu zināšanu pārbaudi iekštelpās vai ārtelpās”, ko NMPD ir aktualizējis sadarbībā ar Slimību profilakses un kontroles centru un Veselības inspekciju.

Metodiskie norādījumi - ārtelpās

Metodiskie norādījumi - iekštelpās