Pirmā palīdzība Jaunumi

2022. gada 4., 5., 11., un 12. novembrī no plkst. 9:00 līdz 17:00 norisināsies Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (turpmāk – Dienests) rīkots kvalifikācijas paaugstināšanas seminārs “Vadlīnijas pirmās palīdzības sniegšanā – pamata zināšanas un prasmes’’.

Pirmā palīdzība ir joma, kas nepārtraukti attīstās. Tiek veikti pētījumi un uzkrāta pieredze pirmās palīdzības sniegšanas efektivitātē, pieejamībā un vienkāršošanā, gan arī tās apmācībā. Lai sekotu nozares aktualitātēm, pirmās palīdzības vadlīnijas regulāri tiek uzlabotas un pilnveidotas. Dienests, sadarbībā ar pirmās palīdzības pasniedzējiem, instruktoriem un instruktoru palīgiem, ir aktualizējis pirmās palīdzības sniegšanas pamatzināšanu apmācības programmas vadlīnijas.

Seminārā aicināti piedalīties pirmās palīdzības pasniedzēji, instruktora palīgi, instruktori. Semināra dalībnieki tiks iepazīstināti ar pirmās palīdzības pamatzināšanu apmācības programmas aktualizētajām vadlīnijām, kā arī tiks sniegta iespēja praktisko treniņu laikā apgūt pirmās palīdzības praktisko manipulāciju apmācības algoritmus. Seminārā paredzēts laiks diskusijām ar vadlīniju darba grupas locekļiem.

  • Pieteikšanās semināram līdz 2022. gada 26. oktobrim, aizpildot un parakstot iesnieguma veidlapu, kura atrodama Dienesta mājas lapā www.nmpd.gov.lv vai portālā www.latvija.lv, izvēloties dalību vienā no semināra piedāvātajiem datumiem. Aizpildīto iesniegumu aicinām nosūtīt uz Dienesta e-pastu: nmpd@nmpd.gov.lv parakstītu ar drošu elektronisko parakstu vai iesniegt to personīgi klātienē Dienestā, nosūtīt pa pastu vai izmantojot portālu Latvija.lv.

  • Grupas dalībnieku skaits vienā semināra dienā – 40. Grupa tiks komplektēta, ievērojot pieteikumu iesūtīšanas secību.
  • Semināra dalībnieku reģistrācija notiks Dienesta konferenču zālē Duntes ielā 8, Rīgā (Konferenču zāle), sākot no pl. 8.30.
  • Semināra norises vieta – Dienesta Kompetenču attīstības centra telpas Laktas iela 8, Rīga, 1. korpuss.

Semināra dalībnieki saņems Dienesta apliecību par dalību 8 stundu seminārā “Vadlīnijas pirmās palīdzības sniegšanā – pamata zināšanas un prasmes’’.


Dalības maksa par semināra apmeklējumu: 43,71 euro (Ministru kabineta 2022. gada 5. jūlija noteikumu Nr. 411 “Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta maksas cenrādis” 6.8.apakšpunkts).


Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties pa tālruni: 25596940 vai 67337881.