Pirmā palīdzība Jaunumi
Pirmās palīdzības sniegšana uz manekena

NMPD informē pirmās palīdzības apmācītājorganizācijas un pasniedzējus, ka 2021.gada 8.aprīlī NMPD ir aktualizējis ar Slimību profilakses un kontroles centru un Veselības inspekciju saskaņotos “Metodiskos norādījumus par pirmās palīdzības pamatzināšanu 12 stundu apmācības programmas ar rakstisku teorētisko un praktisko triju stundu zināšanu pārbaudi, kas paredzēta transportlīdzekļu vadītājiem, ieroču nēsātājiem un glabātājiem.”.

NMPD atgādina, ka, plānojot apmācību grupās, ne vēlāk kā trīs darbdienas pirms apmācības uzsākšanas fiziskā persona vai apmācītājorganizācija elektroniski iesniedz dienestam informāciju par plānoto apmācības grupu, nodarbību vietu un laiku, apmācības programmu, informāciju par pasniedzēju (saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumu Nr.557 “Noteikumi par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā” 6.pielikuma “Kvalitātes prasības apmācībai pirmās palīdzības sniegšanā” 8.punktā noteikto).  

Ņemot vērā, epidemioloģiskos noteikumus pirmās palīdzības apmācību norisei noteikta īpaša kārtība, grupu reģistrācijas informācijai papildus norādāma arī informācija par apmācību telpas platību kvadrātmetros (šobrīd jābūt ne mazāk kā 25 m2 uz vienu apmācāmo un pasniedzēju). Plānojot teorētisko apmācību (arī attālināti) stundu skaitam jāatbilst normatīvos aktos noteiktajam – ne mazāk kā 6 h, savukārt praktiskajai nodarbībai individuāli klātienē jāplāno ne mazāk kā 1h 15 min (skatīt Metodiskos norādījumus). Tāpat ir jāapliecina, ka apmācības tiek nodrošinātas atļautajām topošo autovadītāju kategorijām, pretējā gadījumā grupai netiks piešķirta numerācija.

Ja tiek mainīts nodarbību grafiks vai pasniedzēji, fiziskā persona vai apmācītājorganizācija par to iepriekš informē dienestu.

Aicinām precīzi ievērot grozījumos un metodiskajos norādījumos minēto, kā arī sekot līdz valstī noteiktajai situācijai un ievērot noteiktos ierobežojumus!