Pirmā palīdzība Jaunumi
Tiek veikta sirds netiešā masāža uz manekena

NMPD informē pirmās palīdzības apmācītājorganizācijas un pasniedzējus, ka 2021.gada 3.jūnijā NMPD ir aktualizējis ar Slimību profilakses un kontroles centru un Veselības inspekciju saskaņotos “Metodiskos norādījumus par pirmās palīdzības pamatzināšanu 12 stundu apmācības programmas ar rakstisku teorētisko un praktisko triju stundu zināšanu pārbaudi”.

Ņemot vērā, epidemioloģiskos noteikumus pirmās palīdzības apmācību norisei noteikta īpaša kārtība, klātienes praktiskajās apmācībās pēc iepriekšēja pieraksta var piedalīties pirmās palīdzības apmācības pasniedzējs, pasniedzējs-stažieris (instruktora palīga/instruktora vadītas nodarbībās) ne vairāk kā 10 izglītojamiem, ja tie nav vakcinējušies vai pārslimojuši Covid-19 vai līdz 15 izglītojamajiem, ja grupā visas personas, t.sk. pasniedzēji, ir vakcinējušās vai pārslimojušas Covid-19 un tām ir sadarbspējīgs sertifikāts, kā arī apmācāmie un pirmās palīdzības pasniedzējs ir informēti par to, ka uz klātienes nodarbībām nedrīkst ierasties, ja personai noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija, vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes. Tāpat noteikts, ka klātienes apmācībās var piedalīties, tikai tad, ja tiek ievērots viens no šiem nosacījumiem:

  • personas ir vakcinējušās vai pārslimojušas Covid-19 un to apliecina sadarbspējīgs sertifikāts vai
  • apmācāmā persona var uzrādīt testēšanas sertifikātu, ka pēdējo 48h laikā pirms klātienes mācību programmas uzsākšanas ir veikusi Covid-19 testu vai ne vēlāk kā pēdējo 6 stundu laikā ir veikusi SARS-CoV-2 antigēna testu, un tas ir negatīvs ( plašāk skatīt Metodiskos noteikumus).

NMPD atgādina, ka, plānojot apmācību grupās, ne vēlāk kā trīs darbdienas pirms apmācības uzsākšanas fiziskā persona vai apmācītājorganizācija elektroniski iesniedz dienestam informāciju par plānotajām apmācībām (saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumu Nr.557 “Noteikumi par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā” 6.pielikuma “Kvalitātes prasības apmācībai pirmās palīdzības sniegšanā” 8.punktā un metodiskajos norādījumos noteikto).  

Aicinām precīzi ievērot grozījumos un metodiskajos norādījumos minēto, kā arī sekot līdz valstī noteiktajai situācijai un ievērot noteiktos ierobežojumus!