Pirmā palīdzība Jaunumi

2023. gada 3. un 4. no plkst. 9:00 līdz 17:00 norisināsies Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (turpmāk – Dienests) rīkots kvalifikācijas paaugstināšanas seminārs Aktualizētās vadlīnijas paplašinātās pirmās palīdzības 40 stundu apmācību programmai’’.

Paplašinātās pirmās palīdzības 40 stundu apmācības programmas vadlīniju mērķis ir nodrošināt vienotus pirmās palīdzības sniegšanas un apmācības standartus Latvijā, kas balstīti uz aktuālajiem zinātnes atzinumiem, ekspertu viedokļiem un Eiropas atdzīvināšanas vadlīnijām. Apmācības mērķis ir nodrošināt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Valsts policijas amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm, pašvaldības policijas darbiniekiem un glābējiem uz ūdens, un citiem speciālistiem zināšanas un prasmes, kuras nepieciešamas paplašinātās pirmās palīdzības sniegšanai un deleģēto uzdevumu izpildei. Dienests, sadarbībā ar pirmās palīdzības pasniedzējiem, instruktoriem un instruktoru palīgiem – Latvijas nacionālās aizsardzības akadēmijas, Valsts policijas koledžas, Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas, Jaunsardzes centra deleģētajiem pārstāvjiem, ir aktualizējis paplašinātās pirmās palīdzības 40 stundu apmācības programmas vadlīnijas.

Seminārā aicināti piedalīties pirmās palīdzības pasniedzēji, instruktora palīgi, instruktori. Semināra dalībnieki tiks iepazīstināti ar aktualizētajām vadlīnijām paplašinātās pirmās palīdzības 40 stundu apmācību programmas apgūšanai, kā arī tiks sniegta iespēja piedalīties meistarklasēs. Seminārā paredzēts laiks diskusijām ar vadlīniju darba grupas locekļiem.

Pieteikšanās semināram līdz 2023. gada 24. februārim, aizpildot un parakstot iesnieguma veidlapu, kura atrodama Dienesta mājaslapā vai portālā www.latvija.lv, izvēloties dalību vienā no semināra piedāvātajiem datumiem.

Aizpildīto iesniegumu aicinām nosūtīt uz Dienesta e-pastu: nmpd@nmpd.gov.lv parakstītu ar drošu elektronisko parakstu vai iesniegt to personīgi klātienē Dienestā, nosūtīt pa pastu vai izmantojot portālu www.latvija.lv.

Semināra dalībnieku reģistrācija notiks Dienesta konferenču zālē Duntes ielā 8, Rīgā (RRC Konferenču zāle), sākot no pl. 8.30.

Semināra dalībniekiem tik sagatavotas un nosūtītas apliecības elektroniskā formātā.

Dalības maksa par semināra apmeklējumu: 43,71 euro (Ministru kabineta 2022. gada 5. jūlija noteikumu Nr. 411 “Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta maksas cenrādis” 6.8.apakšpunkts).


Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties pa tālruni: 25596940 vai 67337081.