Sadaļā pieejama informācija par pārdodamajām zālēm un medicīniskajām ierīcēm no Valsts materiālajām rezervēm (VMR), kurām derīguma termiņš ir 12 mēneši un mazāks vai kuri izņemti no nomenklatūras*. Piedāvājums mājaslapā tiek regulāri atjaunots.

Kā iegādāties zāles un medicīniskās ierīces?

Kas var iegādāties zāles un medicīniskās ierīces?

  • Tikai ārstniecības iestādes, sociālās aprūpes institūcijas vai veterinārmedicīniskās prakses iestādes.

Papildus informācijai vai neskaidrību gadījumā zvanīt Anitai Kuļikovskai,

VMR nodaļas vadītājas vietniecei - tel.nr. +371 67337607.


*saskaņā ar Valsts materiālo rezervju likuma 8.panta otro daļu un Ministru kabineta noteikumiem Nr.256 “Valsts materiālajās rezervēs ietilpstošo zāļu un medicīnisko ierīču atsavināšanas kārtība”.