Mēnešalga:
910 līdz 1280 EUR
Veselības aprūpe / Sociālā aprūpe
Atrašanās vieta:
Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu nov.

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests

(reģistrācijas Nr. 90009029104, nmpd.gov.lv)

aicina pieteikties uz vakantajiem amatiem

Vidzemes reģionālā centra Cēsu brigāžu atbalsta centra (BAC)

 Cēsu NMPP

ĀRSTA PALĪGS

   (profesijas kods 3258 01)

uz nenoteiktu laiku

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta misija ir glābt un saglabāt cilvēku dzīvības

Darba vieta: Vidzemes reģionālais centrs

Darba laiks: summētais darba laiks

Mēs uzticēsim:

  • nodrošināt savlaicīgu un kvalitatīvu neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu  pacientiem;

Mēs sagaidām, ka pretendentam ir:

·      pirmā līmeņa profesionālā augstākā medicīniskā vai vidējā profesionālā izglītība (NM ārsta palīgs, ārsta palīgs, );

·      vēlams sertifikāts neatliekamās medicīnas ārsta palīga specialitātē;

·      zināšanas neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā un tai nepieciešamo resursu pārvaldīšanā;

·      labas komunikācijas prasmes un spēja strādāt komandā;

·      prasmes patstāvīgi plānot un organizēt savu darbu;

·      spēja pieņemt lēmumus un rīkoties atbilstoši situācijai;

·  normatīvo aktu pārzināšana un spēja tajos orientēties savu tiešo pienākumu izpildei;

·      valsts valodas prasme C1 līmenī;

·      prasme lietot sakaru ierīces un informāciju tehnoloģijas.

Mēs piedāvājam: 

·      dinamisku un atbildīgu darbu pie viena no lielākajiem nozares darba devējiem;

·      sociālās garantijas (atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam – ikgadējo atvaļinājumu,  papildatvaļinājumu atbilstoši darbinieka darbības ikgadējam novērtējumam no 4 līdz 5 darba dienām, mācību iespējas, redzes korekcijas līdzekļu iegādes izdevumu kompensācija);

·      valsts apmaksātu veselības aprūpi (atbrīvojumu no pacienta iemaksas un līdzmaksājumiem);

·   mēnešalgu EUR 910.00 apmērā ārsta palīgam atbilstoši 4.amatu kvalifikācijas kategorijai un EUR 1280.00  NM ārsta palīgam atbilstoši 3.amatu kvalifikācijas kategorijai, un normatīvajos aktos noteiktās piemaksas, tajā skaitā, piemaksu atbilstoši darba stāžam ārstniecības jomā.

Mēnešalga tiek noteikta saskaņā ar MK 18.12.2018.noteikumiem Nr.851 ,,Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem 2.pielikumu.

Lai pieteiktos konkursam dzīves gājumu (Curriculum Vitae) lūdzu sūtīt elektroniski uz e-pastu: vidzeme@nmpd.gov.lv vai iesniegt personīgi Vidzemes reģionālajā centrā Valmierā, Rīgas ielā 47a līdz 2021.gada 30.oktobrim Sīkāka informācija pa tālruni: 67337203. 

Jūsu personas datus – iesniegto dzīves gājumu (Curriculum Vitae) un dokumentus, lai novērtētu Jūsu iespējamību ieņemt amatu uz kuru izsludināts konkurss, pamatojoties uz Darba likuma 32.pantu un Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunktu apstrādās Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests; Reģ. Nr. 90009029104; adrese: Laktas iela 8, Rīga, LV-1013; tālr. Nr. 67337000; e-pasts: nmpd@nmpd.gov.lvVairāk informācijas skatīt: http://www.nmpd.gov.lv/nmpd/NMPD/datu_drosiba/personala_atlase/

Pretendentiem jāpiesakās līdz