Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Īstenošanā
  01.07.2021.
  2021.gada 19.jūnijā noslēgta vienošanās starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un NMP dienestu par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansēta projekta "Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta operatīvo medicīnisko…
  Statuss:
  Noslēdzies
  24.03.2021.
  2018.gada 14.decembrī noslēgta vienošanās starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Neatliekamās medicīniskās palīdzības (NMPD) par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansēta projekta „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi…
  Statuss:
  Noslēdzies
  19.02.2021.
  Eiropas reģionālās attīstības fonda projekts  "Iekšlietu ministrijas radiosakaru sistēmas modernizācija" PROJEKTA NOSAUKUMS: „Iekšlietu ministrijas radiosakaru sistēmas modernizācija” PROJEKTA Nr: 3DP/3.2.2.1.1/13/IPIA/CFLA/011/008 …
  Statuss:
  Īstenošanā
  01.09.2020.
  Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs (turpmāk – IeM IC) sadarbībā ar Iekšlietu ministriju, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, Valsts policiju, Valsts robežsardzi (turpmāk – VRS) un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu 2018.gada…
  Statuss:
  Noslēdzies
  10.07.2020.
  Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (Dienests) no 2020. gada 7. jūlija līdz  2023. gada 6. decembrim īstenojis Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētu projektu Nr. 2.2.1.1/20/I/001 “Vienotās neatliekamās medicīniskās…
  Statuss:
  Noslēdzies
  31.07.2019.
  Programmas „Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. – 2020.gadam” ietvaros Latvijas un Lietuvas valsts glābšanas dienesti un neatliekamās medicīniskās palīdzības sniedzēji savstarpējas sadarbības veicināšanai īstenos…
  Statuss:
  Noslēdzies
  04.10.2018.
  Publicēšanas datums: 04.10.2018. 2018.gada 25.maijā noslēgta vienošanās starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un NMP dienestu par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansēta projekta „Vienotās neatliekamās medicīniskās…
  Statuss:
  Noslēdzies
  29.09.2015.
  Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansēts projekts „Vienotas neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas vadības informācijas sistēmas un dispečeru centru izveide” realizē Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests. …