Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (turpmāk - NMPD) saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz: NMPD tīmekļvietni - https://www.nmpd.gov.lv/lv

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī NMPD tīmekļvietne?

NMPD daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445:

  • Atsevišķiem attēliem, kas ir pievienoti senāk trūkst alternatīvie teksti. Šobrīd tiek pilnveidoti alternatīvo tekstu apraksti, lai tie pēc iespējas labāk raksturotu ievietoto attēlu.
  • Atsevišķās sadaļās ir izlaists kāds no virsrakstu līmeņiem. Jāuzlabo virsrakstu izkārtojums un saturs zem tā.
  • Izmantojot programmu WAVE, tika konstatēts, ka atsevišķās vietās nav pietiekams krāsu kontrasts. Taču tīmekļvietnē ir nodrošināti dažādi alternatīvi kontrastu režīmi, ko vietnes lietotājs var izmantot, piemēram, pārslēgt uz melnbaltu versiju u.c.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 04.01.2021. Izvērtēšanu veica Elīna Jurēvica, galvenā komunikācijas speciāliste.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: 

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, citā formātā, lūdzam sazināties ar NMPD, rakstot nmpd@nmpd.gov.lv.

Piekļūstamības problēmas, kas saistītas ar kontrastiem, piedāvājam risināt, izmantojot kādu no tīmekļvietnes piedāvātajām iespējām, lai mainītu kontrastus.

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs NMPD tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums.

E-pasts: nmpd@nmpd.gov.lv

Tālrunis: +37167337000

Adrese: Laktas iela 8, Rīga

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 7 dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļvietnes piekļūstamību mūsu iestādē atbildīga ir Komunikācijas nodaļa.
E-pasts: prese@nmpd.gov.lv
Tālrunis: +37167337073

 

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam.

Adrese: Baznīcas iela 25, Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 04.01.2021.

Šo paziņojumu apstiprināja: Liene Cipule, NMPD direktore.