Cena
215,55
Izpildes termiņš darba dienās
2 mēnešu laikā no komisijas sēdes izziņošanas datuma
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pirmās palīdzības instruktora palīga tiesību piešķiršana

Komisija izskata jautājumu par pirmās palīdzības instruktora palīga tiesību piešķiršanu pirmās palīdzības pasniedzējam, kurš NMPD ir iesniedzis iesniegumu (brīvā formā) ne vēlāk kā mēnesi pirms izziņotās kārtējās komisijas sēdes papīra vai elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu (plašaka informācija par iesniegumu noformēšanas un iesniegšanas kārtību sadaļā "Iesniegumu iesniegšanas kārtība Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā"). Pirmās palīdzības apmācības sistēmas organizēšanas nodaļa sagatavojusi ieteikumus pirmās palīdzības pasniedzējiem dokumentu iesniegšanai izskatīšanai Novērtēšanas komisijas sēdē. Lai apskatītu materiālu, spiediet uz zemāk pievienotā dokumenta:


Pirmās palīdzības instruktora tiesību piešķiršana

Komisija izskata jautājumu par pirmās palīdzības instruktora tiesību piešķiršanu  pirmās palīdzības instruktora palīgam, kurš NMPD ir iesniedzis ne vēlāk kā mēnesi pirms izziņotās kārtējās komisijas sēdes iesniegumu (brīvā formā) papīra vai elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu (plašaka informācija par iesniegumu noformēšanas un iesniegšanas kārtību sadaļā "Iesniegumu iesniegšanas kārtība Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā"), un iesniegumam pievienojis nepieciešamo informāciju. Pirmās palīdzības apmācības sistēmas organizēšanas nodaļa ir sagatavojusi ieteikumus pirmās palīdzības pasniedzējiem dokumentu iesniegšanai izskatīšanai Novērtēšanas komisijas sēdē. Lai apskatītu materiālu, spiediet uz zemāk pievienotā dokumenta:

Uzziņas par pakalpojumu