Cena
122,20
Izpildes termiņš darba dienās
2 mēnešu laikā no komisijas sēdes izziņošanas datuma
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Atkārtotai tiesību piešķiršanai pirmās palīdzības pasniedzēji, pirmās palīdzības instruktora palīgi, pirmās palīdzības instruktori ne vēlāk kā mēnesi pirms izziņotās kārtējās komisijas sēdes iesniedz dienestā iesniegumu (plašāk par iesniegumu noformēšanu un iesniegšanu sadaļā "Iesniegumu iesniegšanas kārtība Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā"), kuram pievieno nepieciešamo informāciju. Pirmās palīdzības apmācības sistēmas organizēšanas nodaļa sagatavojusi ieteikumus pirmās palīdzības pasniedzējiem dokumentu iesniegšanai izskatīšanai Novērtēšanas komisijas sēdē. Lai apskatītu materiālu, spiediet uz zemāk pievienotā dokumenta: