Cena
1,15 EUR
Izpildes termiņš darba dienās
Pēc vienošanās
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Apliecību par pirmās palīdzības sniegšanas apmācību kursa noklausīšanos vai beigšanu iegāde

Fiziskām personām – pirmās palīdzības pasniedzējiem un apmācītājorganizācijām - atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumos Nr.557 „Noteikumi par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā” noteiktajam par tiesībām izsniegt apliecības par pirmās palīdzības sniegšanas apmācību kursa noklausīšanos vai beigšanu ir iespējams iegādāties apliecības, kas minētas MK noteikumu Nr.557 7., 8. un 9.pielikumā.

Lai iegādātos šīs apliecības, jāaizpilda iesniegums un tas jānosūta NMPD (paraugu atradīsiet zemāk, apakšsadaļā “Dokumenti un veidlapas”). Sīkāka informācija pieejama zemāk.

Informācija iesniedzējam:

  1. Pakalpojuma saņēmējam jāaizpilda iesniegums (iesnieguma paraugs pieejams sadaļā “Dokumenti un veidlapas”).
  2. Aizpildīto iesniegumu aicinām  nosūtīt uz e-pastu: nmpd@nmpd.gov.lv parakstītu ar drošu elektronisko parakstu vai iesniegt to personīgi klātienē, nosūtot pa pastu vai izmantojot portālu www.latvija.lv. Ja iesniegums parakstīts un atsūtīts NMPD, piemēram, PDF formātā, tad līdz apliecību saņemšanai tas jānosūta pa pastu dienestam vai jāiesniedz oriģināls klātienē, saņemot apliecības.
  3. Pēc iesnieguma saņemšanas NMPD nosūtīs uz Jūsu norādīto e-pasta adresi priekšapmaksas rēķinu ar termiņu, kurā Jums tas jāapmaksā. Rēķina oriģināls tiks izsniegts pie apliecību saņemšanas.
  • Ja iesniegumā nav norādīts, kurš ir tiesīgs saņemt Jūsu vārdā apmaksātās apliecības NMPD, tad pie apliecību saņemšanas personai jāuzrāda vai jāiesniedz pilnvara. Pilnvara nav nepieciešama, ja apliecības izņem organizācijas pārstāvis, kuram organizācijā ir paraksta tiesības un fiziskai personai (pirmās palīdzības pasniedzējs), ja tā apliecības izņem pati. Pilnvarotai personai līdz jābūt personu apliecinošam dokumentam.

 

Saņemt pakalpojumu