Jaunumi
Veselības ministrijas Atzīnības raksta saņēmēji - NMPD direktore, KMC un SMC vadītājas kopā ar sveicējiem
Foto: Edijs Pālens

Darīt savu darbu godprātīgi, atbildīgi, profesionāli – bez tā nebūtu iespējams īstenot Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) misiju. Nenolaist rokas, sastopoties ar grūtībām. Pieņemt jaunus izaicinājumus un prast zibenīgi reaģēt krīzes situācijās. Darīt un kalpot cilvēkiem, nevis atzinībai. Un tomēr – pamanīt, novērtēt un uz mirkli apstāties, lai teiktu “Paldies!” mūsu steidzīgajā laikmetā ir vērtība.

5. maijā, Rīgas Stradiņa universitātē veselības ministrs Daniels Pavļuts veselības nozares darbiniekiem pasniedza Veselības ministrijas Atzinības un Pateicības rakstus. Atzinības raksta saņēmēju vidū ir arī NMPD darbinieki – Katastrofu medicīnas centra vadītāja Dita Heiberga, Specializētās medicīnas centra vadītāja Maija Bušmane un NMPD direktore Liene Cipule.

“Ikviens no apbalvojumu saņēmējiem ik dienu ar savu darbu ir rūpējies par mūsu cilvēku veselību un par to no sirds saku paldies. Paldies gan par sirdsdarbu mūža garumā, gan visus spēkus paģērošu maratonsprintu pandēmijas divos gados. Tikai kopā mēs spējam veidot ikvienam pieejamu, cilvēcīgu veselības aprūpi," uzsver veselības ministrs Daniels Pavļuts. 


Atzinības rakstu par nozīmīgu ieguldījumu Covid-19 pandēmijas seku novēršanā saņēmusi direktore Liene Cipule.

Covid-19 pandēmija bija un joprojām ir milzīgs izaicinājums visai pasaulei – zinātnē, ekonomikā, cilvēku sociālajā un sabiedriskajā dzīvē. Gandrīz jebkurā jomā bija jāspēj rast vēl nebijušus risinājumus, lai pielāgotos situācijai, kādu diktēja nevienam nezināma, neizpētīta slimība ar tik globālu aptveri un postošu ietekmi gan uz cilvēku veselību un dzīvību, gan ikdienas gaitām. Darbs frontes pirmajās līnijās – ne tikai Latvijā, bet daudzviet pasaulē tieši tā uztvēra medicīnas iestāžu darbu. Arī mūsējo – dienesta.

Kā atzīst NMPD direktora vietniece administratīvajos jautājumos Egita Mikšus: “Nešaubīgi tieši iestādes vadītāja spēja mobilizēt un vadīt savu komandu, pieņemt drosmīgus lēmumus vēl nebijušās situācijās, ir izšķiroša”.

Direktore L. Cipule dienestu vada kopš 2018. gada. Puse no šī laika saistās ar pandēmijas laika radītajiem izaicinājumiem. Arī NMPD saskārās ar virkni pilnīgi jaunu procesu un to proaktīvu ieviešanu ikdienas darbā, kam bija nepieciešama prasme saskatīt problēmas risinājumus ļoti sarežģītās situācijās. Pandēmijas pirmajā gadā tieši dienestam tika uzticēts uzsākt un attīstīt pilnīgi jaunus un vēl nebijušus procesus Latvijas veselības aprūpes sistēmā – Covid-19 laboratorisko testu veikšanu ārpus ambulatorajām un stacionārajām ārstniecības iestādēm, izveidojot pirmās speciālās testēšanas brigādes, kas sākotnēji devās pie pacientiem mājās, vēlāk izvēršot mobilās testēšanas teltis gan lidostā, ostā, gan citviet Rīgā, gan arī ļoti pašu testēšanu  sociālās aprūpes centros. Strauji pieaugot saslimstībai ar Covid-19, slimnīcās īsā laika nonāca simtiem vienas diagnozes pacientu, lielais saslimušo skaits varēja radīt riskus arī NMPD brigāžu spējai operatīvi reaģēt uz visiem izsaukumiem. Dienesta direktore kopā ar citiem mūsu kolēģiem roku rokā ar slimnīcām strādāja pie jauniem risinājumiem pacientu plūsmu plānošanai slimnīcās, intensīvās terapijas un reanimācijas gultu pieejamības un kapacitātes izvēršanai, Covid-19 pacientu stāvokļa izvērtēšanai un lēmuma pieņemšanai par hospitalizāciju vēl pirmsslimnīcasetapā un citiem nozīmīgiem procesiem.

L. Cipule jau 2021.gadā par nozīmīgu ieguldījumu sabiedrības veselībā un sniegumu Covid-19 izplatīšanas ierobežošanā saņēmusi vienu no Latvijas valsts augstākajiem apbalvojumiem –  iecelta par Atzinības krusta lielvirsnieci. VM pasniegtais Atzinības raksts apliecina arī nozares vadības novērtējumu profesionālajam veikumam.

Atzinības rakstu par pašaizliedzīgu un profesionālu darbu saņēmusi Katastrofu medicīnas centra (KMC) vadītāja Dita Heiberga.

Jo īpaši jāuzteic D. Heibergas devums ne tikai NMPD Ārkārtas vadības grupas sastāvā, bet arī pārstāvot dienestu dažāda līmeņa ekspertu un speciālistu grupās, strādājot augstas atbildības un slodzes apstākļos. D. Heibergai ir liela pieredze starptautiska līmeņa mācību organizēšanā un norisē, piemēram, ES līmeņa mācības Quicksilver. Neraugoties uz to, ka D. Heiberga darbu kā Katastrofu medicīnas centra vadītāja uzsāka tikai 2020. gada 21. janvārī, viņa drosmīgi metās iekšā nezināmajā, spējot nekavējoties pielāgoties Covid-19 situācijas radītajiem izaicinājumiem.

“Dita ir mūsu kolēģe jau vairāk nekā astoņus gadus, ar viņu ikdienā plecu pie pleca strādājam vienotā komandas darbā. Jau kopš pirmās darba dienas NMPD Dita strādā ar entuziasmu un vēlmi pilnveidot savas profesionālās zināšanas un attīstīt katastrofu medicīnas sistēmas jomu – ne tikai dienesta noteikto funkciju un uzdevumu izpildē, bet visas valsts labā. Tas nozīmē sadarbību ne vien ar nozares partneriem, bet arī starpnozaru un starptautiskā mērogā. Sadarbojoties ar kolēģiem NMPD un citās – to skaitā ārstniecības –  iestādēs, Dita ir parādījusi labas mediatora prasmes, kas jo īpaši nozīmīgas bijušas krīzes apstākļos, lai rastu savlaicīgus un inovatīvus risinājumus Covid-19 pandēmijas radīto izaicinājumu pārvarēšanai. Šajā laikā, kas mums visiem ir bijis ļoti grūts un sarežģīts, Dita ar savu nosvērtību, spēju uzklausīt un sniegt padomu ir spējusi saglabāt KMC kolektīva motivāciju un viesusi pārliecību par katastrofu medicīnas jomas darbības attīstības nepieciešamību,” stāsta Ilze Grolle, KMC Katastrofu medicīnas gatavības plānošanas un koordinācijas nodaļas vadītāja.

Atzinības rakstu par ilggadīgu darbu veselības nozarē saņēmusi Specializētās medicīnās centra (SMC) vadītāja Maija Bušmane.

Augsti novērtējams ir ne tikai Maijas Bušmanes ilggadējais devums veselības nozarē, bet nu jau vairāk nekā desmit gadu garumā arī profesionāli organizēta viena no dienesta pamatfunkcijām – specializētās neatliekamās medicīniskās palīdzības atbalsta nodrošināšana slimnīcām, tostarp Covid-19 pandēmijas laikā, tāpat atzīmējama arī spēja veikt intensīvu un profesionālu darbu paaugstinātas darba spriedzes apstākļos NMPD Ārkārtas vadības grupā.

Darba pieredze veselības aprūpes jomā M. Bušmanei ir kopš 1979. gada. Paralēli ārstes – pediatres darbam M. Bušmane aktīvi iesaistījusies arī veselības nozares organizatora un stratēģiskās plānošanas jautājumu risināšanā dažādās Rīgas domes struktūrvienībās un Veselības ministrijas parlamentārā sekretāra amatā. Vēlāk, jau būdama augstākās raudzes veselības aprūpes organizatore, viņa darbu turpināja Katastrofu medicīnas centrā (piezīme – līdz 2010.gadam tā bija atsevišķa valsts iestāde, kuras  funkcijas pārņēma NMPD) kā Organizācijas, plānošanas un starptautiskās sadarbības nodaļas vadītāja. Līdz ar vienota NMPD izveidi, M. Bušmane uzsāka darbu kā Stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītāja, bet 2010. gadā kļuva par SMC vadītāju.

“Maija ir cilvēks ar lielo burtu!” uzsver direktores vietniece NMP jautājumos Māra Dīriņa. Kā stāsta M. Dīriņa, Maija vienmēr ir gatava palīdzēt ar padomu, sarunas allaž ir motivētas, ļoti produktīvas, strukturētas, visaptverošas – turklāt ar jaunu risinājumu iespējām.

Lūgta nosaukt īpašības, kas vislabāk raksturo kolēģi, M. Dīriņa min: ļoti prasīga gan pret sevi, gan pret kolēģiem, mediķis un vadītājs ar augstu atbildības sajūtu, sarunās tieša un koleģiāla, tomēr vienlaikus personīgi atsaucīga, atbalstoša un iejūtīga. “Ar tādām empātijas spējām un profesionālo ētiku, kāda ir Maijai, nepiedzimst – to iegūst dzīves laikā,” teic Māra.

Sakām “Paldies!” un lepojamies!


Svinīgā pasākumā pasniegti 33 Veselības ministrijas Atzinības raksti, 71 Pateicības raksts, kā arī 8 Veselības ministrijas Pateicības vēstules veselības nozares darbiniekiem, paužot atzinību par mūža ieguldījumu, pašaizliedzību, profesionalitāti un izcilu darbu veselības aprūpes un sabiedrības veselības jomā.

Plašāk Veselības ministrijas mājaslapā.