Jaunumi
Cilvēki ar puķēm rokās stāv uz pakāpieniem

2. maijā pasniegti Veselības ministrijas apbalvojumi, godinot nozares darbinieku ieguldījumu veselības aprūpes nodrošināšanā Latvijas pacientiem. Arī mūsu kolēģi ir augstu novērtēti, par ko mums ir neizsakāmi liels prieks! Lepojamies ar Egilu Lapiņu, Sarmīti Paeglīti un Ilzi Bukšu, caur kuriem gan cilvēcīgi, gan profesionāli ļoti spilgti var notver to īpašo dienesta darbinieka sajūtu par augstāku un cēlāku misijas apziņu – glābt un saglabāt cilvēku dzīvības.

Katrs no viņiem ikdienā veic pilnīgi atšķirīgus darba pienākumus, taču vienojošais ir kvēla degsme palīdzēt, atbalstīt, izglītot, iedvesmot, motivēt, izzināt, skaidrot un apgūt daudz jauna. Nekautrēsimies teikt, ka par katru no viņiem profesionālajā jomā varētu sarakstīt grāmatu, ja ne divas. Tur noteikti būtu daudz ko stāstīt – par sasniegumiem, spēju tikt galā ar dažāda veida krīzēm vai nestandarta situācijām, viņu iedvesmas un spēka avotiem. Kā arī stūrgalvīgo mērķtiecīgumu, kas ļāvis sasniegt to punktu, kur katrs atrodas šobrīd. Mums ir patiess prieks, ka ar šādiem kolēģiem veselības aprūpes sistēmā kopā varam ne tikai kalnus gāzt, bet arī uzbraukt kalnā atpakaļgaitā!


Sarmīte Paeglīte, BAC Jēkabpils vadītāja, saņem Veselības ministrijas Atzinības rakstu par nozīmīgu ieguldījumu NMPD stratēģisko mērķu īstenošanā un civilmilitārās sadarbības stiprināšanā.

Sarmīti raksturo tādi atslēgas vārdi kā atbildība, pārliecība, iniciatīva, attīstība un sirsnība. Nav ne mirklis, kad viņa nebūtu kustībā – vienmēr darbīgi, turklāt ar visu sirdi it visā, ko dara un kam pieskaras. Dienestā Sarmīte ir kopš 2009. gada, pakāpeniski virzoties augšup pa karjeras kāpnēm un 2022.gadā kļūstot par brigāžu atbalsta centra “Jēkabpils” vadītāju. Kā vadītājai Sarmītei ir svarīgi atpazīt katra darbinieka pilnveidojamās jomas, tāpēc ar viņas iniciatīvu un uzņēmību tiek organizēti dažāda līmeņa mācības un praktiskie treniņi, lai ikviens viņas komandas biedrs stiprinātu savu gatavību vairāk un labāk. Turklāt viņa vienmēr parūpēsies, lai savējie justos piederīgi, gaidīti, mīlēti – gluži kā mājās! Paralēli darbam dienestam Sarmīte aktīvi darbojas Zemessardzē. Tas viņai palīdzējis attīstīt ārstniecības personu zināšanu un prasmju pilnveidi tieši civilmilitārajā sadarbībā. Liels izaicinājums viņai un viņas vadītajam BAC Jēkabpils personālam bija NMP darbības nepārtrauktības nodrošināšana Jēkabpils pilsētas plūdu laikā 2023. gada janvārī un gatavības nodrošināšana 2024. gada februārī, kā arī darbs Jēkabpils pilsētas pašvaldības Civilās aizsardzības komisijā. Sarmītes vadībā notika brigāžu atbalsta centra evakuācija uz darbībai tobrīd piemērotākām telpām. Vienlaikus bija nepieciešamība pārvietot visus medicīniskos resursus, lai pakļautībā esošās 12 NMP brigādes būtu nodrošinātas un gatavas izsaukumu izpildei. Neiedomājami apjomīgs darbs, kas prasīja dzelzs izturību, skaidru redzējumu un miera saglabāšanu ik sekundi. Sarmīte – savas valsts un dienesta patriote, kura vienmēr paveiks daudz vairāk, kā no viņas tiek sagaidīts. Ar plašu sirdi un dvēseli visai Latvijas tautai!


Egils Lapiņš, Transporta nodrošinājuma departamenta vadītājs, saņem Veselības ministrijas Atzinības rakstu par ieguldījumu NMPD operatīvo medicīnisko transportlīdzekļu pārvaldības sistēmas izveidē un inovatīvu risinājumu ieviešanā neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanai pirmsslimnīcas etapā.

Egils kā departamenta vadītājs dienestā strādā jau 14 gadus. Ieņemt vienu amatu visu šo laiku posmu nozīmē stabili stāvēt ar abām kājām pie zemes, iedziļināties procesos ‘līdz kaulam’ un ar stingru neatlaidību virzīties uz mērķiem un sasniegt tos. Egilam piemīt plaša griba darboties! Bez viņa uzņēmības NMPD autoparks nebūtu iedomājams tāds, kāds tas ir  – jauns, moderns, drošs un ērts tā lietotājiem. Egila vadībā tika izstrādāts un aprobēts jauna veida operatīvais medicīniskais transportlīdzeklis, kas pielāgots tieši divu personu brigāžu darbam, ar jaunām medicīniskajām ierīcēm un inovatīvu pieeju aprīkojuma glabāšanas un pieejamības risinājumiem. Un šis projekts prasījis ne tikai daudz laika un kolēģu iesaistīšanu, bet arī visnotaļ radošu pieeju, lai saliktu visu pa plauktiņiem gan tiešā, gan pārnestā nozīmē. Ikdienā tiek ieguldīts liels un mērķtiecīgs darbs, rūpējoties par operatīvajiem auto, meklēti dažādi risinājumi resursu nodrošināšanas un izmantošanas ilgtspējai un procesu uzlabošanai, pielāgoti transportlīdzekļi NMPD darba specifikai, lai ārstniecības personas varētu tajos ērti strādāt un glābt cilvēku dzīvības.


Ilze Bukša, Komunikācijas nodaļas vadītāja, saņem Veselības ministrijas Pateicības rakstu par godprātīgu un profesionālu darbu veselības aprūpes sistēmas pilnveidošanā.

Komunikācija ir tā joma, ar kuras starpniecību mēs veidojam mūsu dienesta stāstu – kas mēs esam, ko mēs darām un kā mēs ikdienā un ārkārtas situācijās pildām misiju “glābt un saglabāt cilvēku dzīvības”. Ilzes vadībā šo stāstu būvējam jau 15 gadus. Kā viņa pati saka, šis darbs ir asinīs, un pārliecība, ka tas ir vajadzīgs visiem Latvijas cilvēkiem, iedod viņas uzticētajam uzdevumam milzu pievienoto vērtību. Ilzei pēc vārdiem nav tālu jāmeklē. Tie vienmēr atrodas pa rokai, turklāt izvēlētā vienkāršā valoda palīdz veidot dziļāku un noturīgāku izpratni par dienestam aktuālajiem jautājumiem, tādējādi nostiprinot arī dienesta pozīcijas kopējā veselība aprūpes sistēmā. Ilze vienmēr uzdos jautājumus un raksies dziļāk, līdz atradīs atbildes. Tā ir viņas viena no stiprajām pusēm – meklēt veidus, kā var labāk, citādāk. Liela dzīves un profesionālā pieredze gūta sarežģītajās krīzēs (Zolitūdes traģēdija, Covid-19 pandēmija), kas skārušas valsti un kad bija svarīga stratēģiski mērķtiecīga un ātra komunikācija. Ilze palīdzējusi nostiprināt sajūtu par dienestu kā vienotu komandu, kur ikvienam ir nozīme un katrs ir svarīgs. Jā, viens noteikti nav karotājs. Tāpēc lielu paldies Ilze saka visai dienesta komandai, ar kuru kopā izdevies ieinteresēt jauniešus, kuri arvien vairāk izvēlas ārsta palīga profesiju un darbu dienestā. Ir liels gandarījums par visas komandas panākumiem, kas ik dienu apstiprina, ka ejam pareizajā virzienā. Ilze ir neatlaidīga, vērīga uz detaļām un ātri pieņem lēmumus. Ir tāds teiciens, ka reizēm mērķi var sasniegt tikai rāpus. Un tas ir par Ilzi, jo viņa nekad nepadodas!

 

Foto: Veselības ministrija