Preses relīzes Jaunumi
NMPD operatīvā auto sāns, ar NMPD logo un 113 uzrakstu

Lai kritiskās situācijās mediķi ātrāk nokļūtu pie pacientiem, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD) arī galvaspilsētā izveido jaunu brigāžu punktu. NMPD dežūrpostenis, ko dienestam izdevies nodrošināt pateicoties veiktajām darba organizācijas izmaiņām, tostarp principam, ka tiek radītas arvien vairāk mediķu komandas, kas uz izsaukumiem dodas divatā, darbu sācis ar aprīli un atrodas Pārdaugavā, Valsts Asinsdonoru centra telpās.

Šis ir jau desmitais brigāžu punkts Latvijā, ko, paplašinot brigāžu tīklu, piecu gadu laikā no jauna izveidojis dienests. Tā mērķis – lai pacienti dzīvību apdraudošās situācijās palīdzību saņemtu ātrāk. Līdz šim reaģētspējas uzlabošanai visi jaunie papildus NMPD dežūrposteņi veidoti attālākos lauku apvidos, kur savlaicīgu ierašanos izsaukumos bija sarežģīti nodrošināt ceļu infrastruktūras un lielo attālumu dēļ, kā arī atsevišķās vietās reģionos un Pierīgā, kur būtiski audzis iedzīvotāju skaits. Tā kā aptuveni puse no 900 izsaukumiem, uz kuriem katru diennakti traucas dienests, tiek saņemti tieši Rīgas reģionā, tad arī šeit mediķu komandām savlaicīga nokļūšana izsaukumu vietās nereti ir izaicinājums (Ministru kabineta noteiktie kritēriji brigādēm Rīgā paredz uz dzīvību glābjošiem izsaukumiem spēt ierasties 75% gadījumu 12 minūšu laikā). Brigāžu reaģētspēju galvaspilsētā būtiski ietekmē gan lielais izsaukumu skaits, gan arī ceļu stāvoklis, ielu remontdarbi, intensīvā satiksmes plūsma u.c. faktori, kas dienestam liek meklēt iespējas esošo resursu ietvaros arī Rīgā paplašināt brigāžu tīklu.

NMPD direktore Liene Cipule: “Rīgā dzīvo teju puse valsts iedzīvotāju, vēl liela daļa ikdienu iebrauc un uzturas galvaspilsētā darba dēļ. Galvaspilsētā darbojas milzum daudz uzņēmumu, pakalpojumu sniedzēju, ir vērienīgi infrastruktūras objekti, izeja uz šosejām un maģistrālēm. Liela iedzīvotāju koncentrācija vienuviet nozīmē arī ļoti augstu izsaukumu intensitāti. Tieši Rīgas reģions ir tā vieta, kur mediķiem ir vislielākā noslodze – diennaktī brigāde šeit izpilda līdz pat 18 izsaukumiem. Šie visi faktori ietekmē dienesta spēju operatīvi reaģēt uz izsaukumiem, tāpēc tie jāņem vērā, plānojot brigāžu darbu un to izvietojumu. Izveidot vēl vienu brigādes punktu Rīgā NMPD vēlējās jau sen, taču ilgu laiku tas nebija iespējams personāla trūkuma dēļ.  Lai gan arī šobrīd dienestā ir daudz brīvu vakanču, pamazām situācija uzlabojas. Tieši šī iemesla dēļ, kā arī tādēļ, ka šobrīd top arvien vairāk mediķu komandu, kas uz izsaukumiem dodas divatā, šogad radām iespēju papildu brigāžu punktu Rīgā atvērt.  Gribu uzvērt, ka dienesta mērķis ir uzlabot ātrumu, kādā nokļūstam pie pacientiem dzīvību apdraudošās situācijās visā valstī -  gan lauku teritorijās, gan galvaspilsētā. Pie tā arī strādājām, un arī turpmāk saredzam nepieciešamību attīstīt brigāžu tīklu.”

Visus jaunos brigāžu punktus un papildu brigādes reaģētspējas uzlabošanai dienests līdz šim izveidojis esošo resursu ietvaros un bez papildu finansējuma. To panāk mainot darba organizāciju un pārskatot brigāžu tīklu visā valstī, lai dienas laikā, kad tiek saņemti 80% no visiem izsaukumiem, stratēģiski nozīmīgās vietās valstī dežurētu maksimālais brigāžu skaits. Kā uzsver L.Cipule - tomēr jaunu brigāžu punktu izveidošana un tam nepieciešamo telpu atrašana nebūtu iespējama bez citu institūciju atsaucības. Arī jaunais brigāžu punkts Rīgā tapis, pateicoties Veselības ministrijas atbalstam un Valsts Asinsdonora centra atsaucībai.

Visos jaunajos brigāžu punktos strādā brigādes, kurās uz izsaukumiem dodas divatā. Pilsētās tie ir divi mediķi, kuri paši vada arī operatīvo auto. Bet reģionos – mediķis un operatīvā transportlīdzekļa vadītājs, darbojoties pēc pirmā reaģētāja principa: izsaukuma vietā šī brigāde ierodas pirmā, jo atrodas notikuma vietai vistuvāk, un nekavējoties uzsāk sniegt palīdzību pacientam, bet nepieciešamības gadījumā kritiskās situācijās tām palīgā dodas cita brigāde.

NMPD atgādina – lai saņemtu neatliekamo palīdzību, ir jāzvana uz ārkārtas tālruni 113, nevis jādodas uz brigādes punktu. Mediķu brigādes steidz no viena izsaukuma uz otru un ne vienmēr atrodas uz vietas savā punktā, turklāt nepieciešamības gadījumā, ja to prasa operatīvā situācija, brigāde var būt pārdislocēta arī citviet. Šādos gadījumos NMPD dispečercentrs uz izsaukumu nekavējoties nosūta citu tuvāko, brīvo brigādi. Kopumā ik dienu NMPD dežurē līdz pat 196 mediķu brigādēm, kas izvietotas 109 vietās visā Latvijā, izpildot vidēji 900 izsaukumus diennaktī. Savukārt Rīgas reģionā tās ir 62 brigādes, kas izvietotas 26 punktos, un veic vidēji 450 izsaukumus.

NMPD uzdevums ir sniegt palīdzību situācijās, kad cilvēka veselība un dzīvība ir apdraudēta un izšķirošas ir minūtes. Mediķu brigāde jāizsauc, ja cilvēks ir bezsamaņā, ja ir dzīvībai bīstama asiņošana, elpas trūkums, gūta smaga trauma (ceļu satiksmes negadījums, elektrotrauma, ugunsgrēks, u.c.), ir pēkšņas sāpes krūtīs, kas var liecināt par infarktu, ir vienas puses pēkšņs vājums, kas var liecināt par insultu, vai jebkurā citā situācijā, kad ir apdraudēta dzīvība un palīdzību nepieciešams sniegt nekavējoties un neatliekami.

Informāciju sagatavoja:

Laura Bērziņa

Galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste
laura.berzina [at] nmpd.gov.lv