Jaunumi

Kursu lektori un jomas eksperti ir no Latvijas, Francijas un Ungārijas. Četru dienu laikā Latvijas mediķi paplašinās zināšanas par:

plānošanu un gatavību slimnīcās uzņemt lielu skaitu radioaktīvi piesārņotu vai apstarotu pacientu; individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanu ārstniecības personām; neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu notikuma vietā un radioaktīvi piesārņotu personu tālāko aprūpi; tehnisko nodrošinājumu piesārņojuma kontrolei; komunikāciju ar sabiedrību un medijiem, psihosociālajiem aspektiem radioloģisko incidentu situācijās;radiācijas negadījumiem pasaulē.


Mācībās piedalīsies 30 pārstāvji no Latvijas slimnīcām un vairāk nekā 30 NMP dienesta darbinieki no visiem reģioniem. Apmācību kursi tiek organizēti Starptautiskās atomenerģijas aģentūras Tehniskās sadarbības programmas ietvaros, piesaistot starptautiskos ekspertus un nodrošinot apmācību materiālu izstrādi.

 

Kā ziņots iepriekš, pērn Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centra pārstāvji NMPD pasniedza īpašu dāvinājumu – dažāda tipa radiācijas mēriekārtas. Saņemtās iekārtas ļaus nodrošināt NMPD speciālistu aizsardzību radiācijas avāriju gadījumā, kā arī sākotnēji izvērtēt dezaktivizācijas pasākumu nepieciešamību cietušajiem, personālam, inventāram un transportlīdzekļiem.

Dāvinājums pasniegts Starptautiskās atomenerģijas aģentūras (SAEA) nacionālā tehniskās sadarbības projekta LAT9013 “Strengthening Capacities in Nuclear and Radiation Safety and Nuclear Security” ietvaros. Tā mērķis ir uzlabot Latvijas institūciju materiāli tehnisko bāzi radiācijas mērījumu veikšanai un personāla aizsardzībai, kā arī pilnveidot  sadarbības iespējas Valsts katastrofu medicīnas plāna  un civilās aizsardzības sistēmas ietvaros.