Preses relīzes Jaunumi

Lai kritiskās situācijās mediķi ātrāk nokļūtu pie pacientiem, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD) Jelgavas novada Ozolniekos izveidojis jaunu brigāžu punktu, kurš darbību sācis no 1.septembra.

Jaunā punkta izveide būtiski uzlabos kopējo brigāžu izvietojuma tīklu Zemgalē, palielinot dienesta reaģētspēju ne vien Ozolniekos, bet arī Jelgavas pilsētas daļā, kas atrodas Lielupes labajā krastā un tās tuvumā esošajos pagastos. NMPD šajā vietā jau sen apzināja nepieciešamību izvietot dežūrposteni, jo savlaicīgu ierašanos izsaukumos tur līdz šim bija sarežģīti nodrošināt. Tāpat Ozolnieku tuvumā atrodas vairāki noslogoti autoceļi, kā arī virkne ražošanas uzņēmumu, bet galvenokārt - pēdējo gadu laikā reģionā strauji ir audzis iedzīvotāju skaits.

Neraugoties uz medicīnas darbinieku trūkumu nozarē, dienests meklē attīstības iespējas un turpina veidot jaunus brigāžu punktus. Ozolnieki ir jau devītais brigāžu punkts, ko pēdējo piecu gadu laikā esam izveidojuši, pietuvinot mediķu brigādes iedzīvotājiem. Tuvāka un ātrāka neatliekamā medicīniskā palīdzība pacientiem dzīvībai bīstamās situācijās gan laukos, gan pilsētās ir viens no dienesta stratēģiskiem mērķiem. Un šo mērķi pakāpeniski mums izdodas virzīties attīstot divu personu brigāžu konceptu, kas ļauj izveidot jaunus brigāžu punktus tajās Latvijas vietās, kur tie līdz šim nav bijuši, norāda NMPD direktore Liene Cipule.

Visus jaunos brigāžu punktus NMPD veido, ievērojot vairākus aspektus, piemēram, tajās Latvijas vietās, kur mediķiem līdz izsaukuma vietai nākas mērot lielus attālumus, kur nav atbilstošas ceļu infrastruktūras vai ir citi apstākļi, kas kavē savlaicīgi ierasties izsaukumos. Bez nupat atvērtā dežūrposteņa Ozolniekos, kopš 2019.gada NMPD ir izveidojis brigāžu punktus arī Murmastienē, Sinolē, Jaunjelgavā, Dricānos, Pāvilostā, Sabilē, Ikšķilē un Lielplatonē.

Jaunajos brigāžu punktos lielākoties strādā brigādes, kurās uz izsaukumiem dodas mediķis un operatīvā transportlīdzekļa vadītājs. Tās  tiek izveidotas papildus jau esošajām brigādēm vai pārdislocētas no punktiem, kur vienuviet ir vairākas brigādes. Šīs brigādes darbojas pēc pirmā reaģētāja principa – izsaukuma vietā ierodas pirmās, jo atrodas notikuma vietai vistuvāk, un nekavējoties var uzsākt sniegt palīdzību pacientam, bet nepieciešamības gadījumā īpaši kritiskās situācijās tām no tuvākajiem punktiem palīgā steidz citas brigādes.

NMPD atgādina - lai saņemtu neatliekamo palīdzību, ir jāzvana uz ārkārtas tālruni 113, nevis jādodas uz brigādes punktu. Mediķu brigādes steidz no viena izsaukuma uz otru un ne vienmēr atrodas uz vietas savā punktā, turklāt nepieciešamības gadījumā, ja to prasa operatīvā situācija, brigāde var būt pārdislocēta arī citviet. Šādos gadījumos 113 dispečercentrs uz izsaukumu nekavējoties nosūta citu tuvāko, brīvo brigādi.

NMPD uzdevums ir sniegt palīdzību situācijās, kad cilvēka veselība un dzīvība ir apdraudēta un izšķirošas ir minūtes. NMPD mediķu brigāde jāizsauc, ja cilvēks ir bezsamaņā, ja ir dzīvībai bīstama asiņošana, elpas trūkums, gūta smaga trauma (ceļu satiksmes negadījums, elektrotrauma, ugunsgrēks, u.c.), ir pēkšņas sāpes krūtīs, kas var liecināt par infarktu, ir vienas puses pēkšņs vājums, kas var liecināt par insultu, vai jebkurā citā situācijā, kad ir apdraudēta dzīvība un palīdzību nepieciešams sniegt nekavējoties un neatliekami.

 

Foto: Jelgavas novada pašvaldība

Svinīgā lentas griešana NMPP Ozolniekos
NMPD direktore un BAC Jelgava vadītāja kopā ar pašvaldības pārstāvi
Jaunās telpas Ozolniekos